Kul��Pler Birli��I

Kulbastı

Kulbastı – Türk, Altay ve Kafkas mitolojilerinde kötü bir varlık ve onun neden olduğu ızdırap verici, korkunç görüntü, halüsinasyon.

Kul Ali

Âli Kul Gali (Kul Ali, Gul Gali, Harezmli Gali, Ali Mihrhocaoğlu isimleriyle de billinir) (d. 1183 - ö. 1234-1240 arası), 12. yüzyıl sonu 13. yüzyıl başında

Birleşik Fiil

Bir eylemi karşılamak üzere isim veya fiile bir yardımcı fiilin getirilmesiyle yapılan kelime grubudur. Bunlar yapılışlarına göre üçe ayrılır: a) İsme yardımcı fiil getirilerek yapılan birleşik fiiller: bulun-, et-, eyle-, kıl-, ol-, yap- yardımcı...

ISO 639:k

Şahar Peer

Sharar Peer, İsrailli tenisçi.

Kıla İyesi

Kıla İyesi – Altay halk inancında Hayvanlar Ruhu. Gul (Kölö, Kiğil, Kığıl, Kölük, Kölik) İyesi olarak da bilinir. Hayvanların koruyucu ruhudur. Her hayvan için farklı bir İye vardır. Kimi yerlerde bu ruh aynı zamanda bir şamana aittir. Vahşi bir hayvan gö...

Uydu bantları

Uydu bantları, Dünya ile uydular arasında kullanılan radyo frekanslarına verilen genel isimdir.

Sarı-Çelek Tabiatı Koruma Alanı

kısmında 6 küçük göl vardır: Kylaa-Kel, Aram-Kel, Cheychek-Kol, Bakaly-Kel ve Chacha-Kel. Ayrıca nispeten büyük Sarı-çelek Gölü de park içinde yer almaktadır

Tazşa

Tazşa – Türk ve Altay mitolojisinde ve masallarında sık sık adı geçen kel kahraman. Taşşa veya Tazça olarak da söylenir. Bazen Kalca (Kalça) veya Kelçe (Kelce) şeklinde de geçer.

Kula Kul Olmayız