Kulbast��

kolbastı

Kolbastı, Faroz Kesmesi ya da Hoptek Trabzon il merkezinde oynanılan bir halk dansının adı olmakla birlikte horon olarak adlandırılan geleneksel Karadeniz oyunlarından birisi değildir. Kolbastının popülerleşmesiyle birçok kolbastı ekibi kurulmaya başlanmı...

Kulbastı

Kulbastı – Türk, Altay ve Kafkas mitolojilerinde kötü bir varlık ve onun neden olduğu ızdırap verici, korkunç görüntü, halüsinasyon.

bastı

Bastı - Türk, Altay ve Tatar mitolojilerinde kabus cini. Bastırık (Bastırığ, Bastırı) da denilir. İnsanların kabus görmesi, halsizleşmesi, korkuyla uyanması, sonrasında nefesinin kesilmesi bu kötücül ruh ile bağlantılı görülür. Anadolu Türkçesinde "Bastır...

Hoptek

Kolbastı, Faroz Kesmesi ya da Hoptek Trabzon il merkezinde oynanılan bir halk dansının adıdır. Horon olarak adlandırılan geleneksel Karadeniz oyunlarından birisi değildir.

Faroz Kesmesi

Faroz Oyunu

Trabzon Kolbastısı

külbastı

Külbastı, sıcak kül içinde ve odun közü üzerinde pişirilen et yemeği. Gelişmiş pişirme yöntemlerinin ve araçlarının yerine közle ısıtılan taş ya da sıcak külün kullanıldığı geçmiş dönemlerden kalma bir yemektir. Günümüzde daha çok ateş üzerindeki ızgarada...

Kubat (soyadı)

Kubat (d. 1994), Türk futbolcu Ferit Kubat (1919–1987), Türk siyasetçi Muharrem Kubat (d. 1933), Türk yazar Orhan Kubat, Türk siyasetçi Ramazan Kubat

Hürel Arşivi

yayınlanan ikinci stüdyo albümü. Albümde Kolbastı parçası hariç tüm parçalar daha önceden 45'liklerde yayınlanmıştır. Kolbastı Hoptirinom Mutluluk Bizim Olsun