Kuman Türkleri

Kuman Türkleri 11. yüzyıl ile 14 yüzyıl arasında Güney Rusya bozkırlarında göçebe olarak yaşayan bir Türk boyudur.

Kuman Türkleri

Kuman Türkleri 11. yüzyıl ile 14 yüzyıl arasında Güney Rusya bozkırlarında göçebe olarak yaşayan bir Türk boyudur.

Rus kroniklerde ilk defa 1054 yılında zikredilirler. Daha ziyade sarı saçlı ve mavi gözlü, fiziksel özellikleri ile anılırlar. Bizanslılar ve Latinler Kumanos, Kumanoi, Cumanus, Ko-mani", Ruslar "Polovets", Almanlar ve diğer Batılı milletler "Falben, Falones, Valani, Valwen, Pallidi", Ermeniler "Khartes", Macarlar "Kun", İslamlar Kıpçak" (Kıfşak, Khıfçakh) demişlerdir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar