Kumuk

Kumuklar veya Kumıklar (Kumukça: къумукълар Qumuqlar), çoğunluğu Dağıstan'da (nüfusun yaklaşık %14.2'si ile üçüncü büyük etnik grup) olmak üzere Kuzey Osetya ve Çeçenistan'da yaşayan, Azerbaycanlıların ardından Kafkasya'daki en kalabalık ikinci Türk halkıdır.

Kumuk

düzenle|Haziran 2007 Kumuk,Kuzey Kafkasya`da bir Kıpçak lehçesinde Türkçe konuşan topluluk.

2002`de Rusya Federasyonu (RF) içinde 422.409 Kumuk bulunuyordu.Bu nüfusun 365.804`ü RF üyesi Dağıstan Cumhuriyeti`nde yaşıyordu (2002`de 2.576.531 olan Dağıstan nüfusunun % 14.2`si).

Kumuklar Sünni/Şafii Müslümandırlar.

Kumukça Dağıstan`daki resmi dillerden biridir.Kumuk Türkçesi, 1928 yılına kadar Arap alfabeyle yazılıyordu. O yıldan itibaren Latin alfabe, 1938 yılına kadar kullanıldı. 1938`den günümüze kadar olan dönemde Kiril alfabesi kullanılageldi.

Kumuk dilinin üç ağzı var. Hasavyurt, Buynaks, Mahaçkala.Fakat şimdi bunlara bir ağız (yeni bir dil mi desek) -Kumukça ile Dargice arasında- eklendi. Kayakent, Karbudahkent ve İzberbaş taraflarında, yani Darganta`nın kuzey ve doğu kesimlerinde iki etnik grubun kesişme noktalarında iki dil birbirine bulanmış ve karışık vaziyette yaşamaktadır. Bu tür dilsel oluşumlara daha önce de çok kez tesadüf edilmişdir.

Kumukça Hasavyurt tarafında Çeçence, Avarca ve inanılmaz bir şey ama Doğu Çerkesçe`(Kabardey)si ile etkileşim içine uzun bir süre önce girmişti. Son 700 yıl içinde yüzlerce Kabardey, Çeçen, Avar ve diğer dağlı topluluklar Kumuk ovalarına göç ederek Kumuklaştılar. Kumuk damarlarında Kıpçak/Tatar kanından çok artık Kafkas kanı dolaşmaktadır.

Kumuklar`ın fiziksel özellikler olarak Asya tipini kısmen koruduğunu varsaysak bile Kafkas özelliklerini açık biçimde yansıttaklarını görebilmekteyiz.

Kumuk edebiyatı Dağıstan edebiyatı içinde özel bir yere sahiptir. Kumuk şairleri arasında Amanhor (1670-1706), Miskin Halimat (XVIII. yüzyıl) ve Kakaşuralı Abdurahman (XVIII. yüzyılın sonu- 1870) Kumuk edebiyatının öncüleri olarak sayılmaktadır. Yırçı Kazak (1830-1879) ise Modern Kumuk edebiyatının babası sayılır. Abusupiyan Akayev, İbrahim Kerimov, Mahammat Atabayev, Badrattun Mahammatov, Şeyit Hanım Alişeva, Orazayev gibi sayısız yazar ve şair yetiştirmiş olan Kumuklar geçmişten beri dil ve kültür alanlarında ileri bir halktır.

Yoldaş adlı haftalık bir gazeteleri, Tangçolpan, Dağıstanlı Kadın ve Karçıga (çocuk dergisi) adlarında aylık yayımlanan üç dergileri; çeşitli rayonlarda yayımlanan aylık veya haftalık bölgesel gazete ve dergileri bulunmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Kumuk

dağıstan'da yaşayan bir türk boyu ve bu boydan olan kimse.

Kumuk

Dağıstan'da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse.

Kumuk

(Türkçe) Erkek ismi 1. Kılıç. 2. Kuzeydoğu Kafkasya ile Hazar denizinin batı kıyısında yaşayan bir Türk boyu.

Yanıtlar