Kunduz şu anlamlar gelebilir:

Kunduz (anlam ayrımı)

Kunduz şu anlamlar gelebilir: * Kunduz, kemirgen bir hayvan. * Kunduz Vilayeti, Afganistan'ın bir vilayeti. * Kunduz , Kunduz Vilayeti'nin merkezi olan şehir.

Yanıtlar