Kuramsal fizik veya Teorik fizik doğayı anlamak için deneysel yöntemler kullanmak yerine matematiksel modeller kullanan ve fiziğin soyut kavramları üzerinde yoğunlaşan bilim dalıdır. Özünde matematiksel fizik olsada diğer kavramsal tekniklerde çokça kullanılır. Amacı fizik kavramlarını mantıkla açıklamak ve öngörmektir.

Kuramsal fizik

Kuramsal fizik veya Teorik fizik doğayı anlamak için deneysel yöntemler kullanmak yerine matematiksel modeller kullanan ve fiziğin soyut kavramları üzerinde yoğunlaşan bilim dalıdır. Özünde matematiksel fizik olsada diğer kavramsal tekniklerde çokça kullanılır. Amacı fizik kavramlarını mantıkla açıklamak ve öngörmektir. Bilimin ileri gitmesi, genel olarak deneysel çalışmalar ve kuramların karşılıklı etkileşimleri ile mümkündür.

TanıtmaFiziksel kuram bir fiziksel olayın modelidir ve basit aksiyomlarla açıklanamaz. Fiziksel teori matematiksel teoremden farklıdır; fiziksel teoriler gerçeği modeller, gözlenenleri ifade eder ve yeni gözlemler hakkında tahminde bulunurlar.Önemli Kuramsal fizikçiler

Ünlü kuramsal fizikçilerden bazıları

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar