Kureyş kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Kureyş (anlam ayrımı)

Kureyş kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir: * Kureyş, İslam dininin peygamberi Muhammed'in mensup olduğu Arap kabilesi. * Kureyş Suresi, Kur'an'ın 30. cüzünde yer alan Fil Suresi'nden sonra gelen 106 sıra numaralı suresi.

Yanıtlar