Kurmay Subay

Kısaca: Türk Silahlı Kuvvetleri`nde yüksek lisans yapmış kıdemli subay manasına gelir. ...devamı ☟

kurmay subay
Kurmay Subay

Kurmay subay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yüksek lisans yapmış ve karmaşık harekat planları kurma konusunda kıdemli subay manasına gelir. Generalliğe yükselmek için kurmay olmak bir avantajdır; fakat kurmay olmayan generaller de mevcuttur. Kurmay olmayan generaller en fazla Tümgenerallik rütbesine kadar çıkabilirler. Son değişikliklerle kurmay olmak zorlaştırılmıştır. Üst düzey bir askeri kültür ve genel kültüre sahiptirler.Erken kıdem alıp terfi ettikleri için general olma şansı kurmay olmayanlara göre çok daha yüksektir.

kurmay subay

Türkçe kurmay subay kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. staff officer

kurmay subay

Türkçe kurmay subay kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Generalstäbler, Generalstabsoffizier

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kurmay subay
3 yıl önce

Kurmay subay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yüksek lisans yapmış (Kara, Hava, Deniz Harp Akademisi'nden mezun) ve karmaşık harekât planları kurma konusunda...

Kurmay subay, General, Türk Silahlı Kuvvetleri, Yüksek lisans, Kurmay
Subay
3 yıl önce

subaylar) mezun olabilirler. Harp Akademilerinden mezun olan subaylara kurmay subay; olmayanlara sınıf subayı denir. Türk ordusunda tüm orduların başı olarak...

Subay, Albay, Amiral, Binbaşı, Genelkurmay Başkanı, Korgeneral, Mareşal, Orgeneral, Teğmen, Tuğgeneral, Tümgeneral
üstsubay
6 yıl önce

subaydır. Yasal dayanağını Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 3. Madde, b fıkrasının 4. bendinin e, f ve g maddelerinden alır. Subay Kurmay subay...

Harp akademileri
3 yıl önce

düzeyde eğitim ve öğretim veren, Türk Silahlı Kuvvetlerine nitelikli kurmay subay yetiştiren bir askeri akademiydi. 2016 yılında yerine Milli Savunma Üniversitesi...

Harp Akademileri, Askeriye, Milli Güvenlik Akademisi, Taslak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Harp Akademisi, Kara Harp Akademisi, Deniz Harp Akademisi, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Kurmay subay
Ahmet Turmuş
3 yıl önce

yaptı. 1980 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla 10. Piyade Tugay Komutanlığı Lojistik...

Harp Akademisi
3 yıl önce

Harp akademisi veya subay akademisi, bir ülkenin kara, deniz, hava kuvvetleri ve sahil güvenliği için kurmay subay yetiştiren üniversite düzeyinde eğitim-öğretim...

Celal Alkoç
6 yıl önce

Kurtuluş Savaşı'na katıldı. 1931 yılında Harp Akademisi'ni, bitirerek kurmay subay oldu. 1952 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Tuğgeneral rütbesi...

Kurt Zeitzler
6 yıl önce

arasında Reichswehr'de bir kurmay subay olarak görev yaptı ve 1937 yılında Oberkommando des Heeres (OKH) için bir kurmay subay olarak göreve başladı. 18...