Kurt Ve Kuzu

ve

Ve", Türkçe'de bir bağlaç. Ayrıca aşağıdaki anlamlara gelebilir:

.ve

.ve Venezuela için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (ccTLD)

Varlık ve Hiçlik

Varlık ve Hiçlik Sartre da öteki -varoluşçular gibi bütün yapıtlarında varlık sorusuna yönelir. Ana yapıtının adı: Varlık ve Hiçlik. Kendinden önceki varoluşçularda varlık bizim anlığımızda değil, ruh durumlarımızda kendini açar.

Habil ve Kabil

Kabil (Musevi kaynaklarında Kain, Kayn, Kayin) ile Habil (Musevi kaynaklarında Hevel), Tevrat`ta, Kuran`da ve hadislerde anlatılan kişilerden. Kabil, í‚dem ve Havva`nın ilk oğlu, Habil ise ikinci oğludur. Kabil`in kardeşi Habil`i öldürdüğüne ve tarihteki...

Bastien ve Bastienne

Bastien ve Bastienne (Almanca Bastien und Bastienne, Köchel Dizini numarası K50) müziği Wolfgang Amadeus Mozart tarafından bestelenmiş, Almanca librettosu "Friedrich Wilhelm Weiskern" tarafından yazılmış tek perdelik bir singspiel yani komik operadir. Moz...

Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe, yönetmenliğini Yusuf Kurçenli'nin yaptığı, başrollerinde Necla Nazır, Mahmut Cevher ve Pembe Mutlu'nun yer aldığı 1983 tarihli sinema filmi. Yusuf Kurçenli'nin yönetmenliğini yaptığı ilk sinema filmidir.

Doraemon ve Kardeşler

''Doraemon ve Kardeşler'' veya uzun süren dizi ''Doraemon'' spin-off dizisidir.

Bükrek ve Sangal

Bükrek ve Sangal - Türk ve Altay mitolojisinde bibirleriyle savaşan iki ejderha. Savaşırken, görünümleri Yin-Yang sembolünü anımsatır.

Edge ve Christian

Takım Hareketleri

Hunor ve Magor

Hunor ve Magor; Ural/Altay ve Macar mitolojilerinde söylencesel hakanlar. İki kardeştirler. Hunların ve Macarların atası olarak kabul edilirler. Hunor, Hun kolunu, Magor ise Macar kolunu temsil eder. Macarlara günümüzde Avrupa'da verilen iki isim (Magyar...