Kurucu Meclis

Kısaca: Kurucu Meclis Alm. Konstituierende Versammlung, Fr. Assemblée constituante, İng. Constitutional assembly. Bir devletin bazı kesintiler sebebi ile Anayasasını hazırlamak üzere kurulan, üyeleri askeri ve sivilden teşekkül eden meclis. Cumhuriyet devrinde 1960 ve 1980’den sonra olmak üzere iki Kurucu Meclisle karşılaşılmıştır. türkiye’de Kurucu meclisler, askeri müdahaleler sonunda ortaya çıkmıştır. Tarihi itibariyle ele alınınca ilk Kurucu Meclis, 1960-61 ...devamı ☟

Kurucu Meclis Alm. Konstituierende Versammlung, Fr. Assemblée constituante, İng. Constitutional assembly. Bir devletin bazı kesintiler sebebi ile Anayasasını hazırlamak üzere kurulan, üyeleri askeri ve sivilden teşekkül eden meclis. Cumhuriyet devrinde 1960 ve 1980’den sonra olmak üzere iki Kurucu Meclisle karşılaşılmıştır. türkiye’de Kurucu meclisler, askeri müdahaleler sonunda ortaya çıkmıştır. Tarihi itibariyle ele alınınca ilk Kurucu Meclis, 1960-61 Kurucu Meclisi’dir. Devletin meclis ve meşru hükumetini hiçe sayarak tek taraflı ve bir partinin kışkırtması ile yapılan 27 Mayıs 1960 ihtilali, Milli Birlik Komitesi’ni ortaya çıkardı. Bu komite, öğrenci gösterilerine öncülük eden öğretim üyelerinden bir komisyon kurdu. Bu komisyonun hazırladığı taslak tepkilere yol açınca, 13 Aralık 1960 tarih ve 157 sayılı kanunla, Kurucu Meclis meydana getirildi. Bu meclis MBK ile Temsilciler Meclisinden meydana geliyordu. İlk toplantısını 6 Ocak 1961 tarihinde yapan 272 üyeli bu meclisin hazırladığı Anayasa 9 Temmuzda halk oyuna sunuldu ve yüzde 61,5 evet oyu alarak yürürlüğe girdikten sonra hukuki ve fiili durumu sona erdi.

12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anayasa feshedilmişti. Normal idareye geçişi sağlamak ve anayasayı hazırlamak için 29 Haziran 1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun’la, Kurucu Meclis kuruldu. Bu meclis 160 kişiden meydana geliyordu ve siyasi partilere kapalı idi.

Kurucu Meclisin görevleri: Yeni anayasayı ve anayasanın halk oyuna sunuluş yasasını hazırlamak; halkoyuna sunulan ve kabul edilince kesinleşerek, geçici hükümlerine göre yürürlüğe girecek anayasanın ilkelerine uygun Siyasi Partiler Yasasını, yeni anayasanın ve Siyasi Partiler Yasasının hükümlerini gözönünde tutarak, Seçim Yasasını hazırlamak; Milli Güvenlik Konseyince kararlaştırılacak tarihte yapılacak genel seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup, fiilen göreve başlayıncaya kadar, yasama görevlerini yerine getirmektir.

Kurucu Meclis; adı geçen yasalarla birlikte, ülkenin ihtiyacı olan birçok yasaları da hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur. Bu meclisin hazırladığı Anayasa, 7 Kasım 1982’de yapılan halk oylamasında % 91,2 evet reyi ile kabul edildi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konular

ansiklopedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kurucu meclis
1 ay önce

sadece Kurucu referandum kullanılarak değiştirilebilir. TBMM 1 Nisan 1923 meclisi TBMM 1961 Temsilciler Meclisi TBMM 1981 Danışma Meclisi Kurucu Meclis (Rusya)...

Kurucu meclis, Ansiklopedi, ,
Kurucu Meclis (Rusya)
1 ay önce

Tüm Rusya Kurucu Meclisi (Rusçası: Всероссийское Учредительное Собрание), Rusya’da 1917 Ekim Devriminden sonra toplanan ve demokratik seçimlerle seçilmiş...

Türkiye Büyük Millet Meclisi
2 ay önce

milletindir" ilkesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varoluşunun temel dayanağını oluşturur. Hali hazırda tali kurucu iktidar olan TBMM, diğer anayasal devlet...

23 Nisan, Parti, Mustafa Kemal Atatürk, Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Osmanlı Devleti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Demokrasi, Parlemento, Meclis, 1919
Cahit Talas
3 yıl önce

Doktora yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekanlığı, Kurucu Meclis Bakanlar Kurulu Üyeliği (2 Mart 1961 - 25 Ekim 1961) ile Gümrük ve Tekel...

Cahit Talas, 1917, 1961, 2007, 20 Kasım, 25 Ekim, 2 Mart, 5 Ocak, Ahmet Tahtakılıç, Ali Mukbil Gökdoğan, Ali Nasır Zeytinoğlu
1999 Venezuela Anayasası
3 yıl önce

yılında referandum sonucu oluşturulan ve anayasa yazımıyla görevli kurucu meclis tarafından yazılmıştır. Taslak halinde hazırlanan metin 1999 yılı Aralık...

Anayasa
2 ay önce

yürütme, yargıdır. Monokratik Usuller Ferman Misak Demokratik Usuller Kurucu meclis Kurucu referandum Bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul...

Anayasa, 1789, 1791, 1960, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, ABD, Anayasa Mahkemesi, Aristo, Avrupa, Fransız Devrimi
Mehmet Hazer
3 yıl önce

kaymakamlıkları, Cumhuriyetçi Parti kurucu üyeliği, serbest avukatlık yapmıştır. TBMM X.ve XI. dönem Kars milletvekilliği, Kurucu Meclis Cumhuriyet Halk Partisi Temsilciliği...

Tekin Çullu
3 yıl önce

bitirdi. Bir süre kamuda çalışıp 1963'te akaryakıt ticaretine atıldı. Kurucu Meclis İşçi Sendikaları Temsilciliği (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961), Türk Parlamenter...

Tekin Çullu, 1929, 1961, 6 Ocak, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk