açıklamalı yaparsanız sevinirim...

İlgili Konu Başlıkları Tümü

URL Nedir

Web adreslerinin resmi ismi URL'dir (Uniform Resource Locator). İngilizce'den bire bir çevirirsek "Standart Kaynak Bulucu" pek anlam ifade etmeyebilir ama, bu adresler sayesinde aradığınız Web sayfalarını bulursunuz diyebiliriz. Her Web sayfası sadece kendine ait bir URL'ye sahiptir.

ISO-9000 Nedir?

ISO-9000, merkezi Cenevre' de bulunan "Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)" tarafından 1987 yılında hazırlanmış ve tüm dünya' da uygulamaya konmuş, 1994 ve 2000 yıllarında revize edilmiş bir "Kalite Yönetim Standardı" dır. Şu an belgeli olmayan firmalar Aralık 2003 tarihine ...

Buji Nedir?

İki elektrodu ve porseleni bulunan parçaya buji adı verilir. Motor silindirlerinde bir kıvılcım atlama aralığı sağlayacak şekilde yapılmıştır. Bujinin motordaki fonksiyonu nedir'Bujınin görevi ateşleme enerjisini yanma haznesine taşımak ve elektrotlarının arasında oluşan ...

E-imza Nedir

E-imza 2004 yılında 5070 kanun ile resmi gazetede yayınlanarak resmi hale gelmiştir.

Hoax

==Genel bilgi==Elektronik posta adresi toplamak veya markaları karalamak için oluşturulan yalan haber (asparagas) içeren e-postalardır.İnanılırlığı artırmak için imza kısmına çoğunlukla resmi kurum adları, profesör veya mühendis ünvanları eklenir.Bu tür e-postalar, genellikle ...

Psikoloji

Psikolji, Psykhe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir sözcüktür, insan ruhunun, özünü, değişik durumlarını inceleyen, duyum, coşku ve düşünme gibi olguların kurallarını bulmaya çalışan bilim dalıdır.

Boşnakça

Boşnakça (Boşnakça: Bosanski jezik, Bosanski), çoğunluğu Bosna-Hersek'te yaşayan Boşnakların konuştuğu dil. Bosna-Hersek'in nüfusunun yarıdan fazlasını Boşnaklar oluşturur ve Boşnakça bu ülkenin resmî dillerinden biridir.

Kültür

Toplumun ve insanların, biyolojik olarak değil de, sosyal olarak kuşaktan kuşağa ak­tardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bü­tünü, sembolik ve öğrenilmiş ürünler ya da özellikler toplamı.