Kutalmışoğlu Süleyman Bey

Artuk Bey

Anadolu'nun fethine katılan Türk kumandanlarının en büyüklerinden biri. Eksik Bey'in oğludur. Malazgirt zaferinden (1071) sonra, Kutalmışoğlu Süleyman-Şah'ın emrinde Anadolu fethine katıldı.

Fethi Bey (Süleyman)

Fethi Bey (Süleyman) Yunanlıların İzmir’i işgâli sırasında şehid edilen albay. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Şeyh İzzi Efendinin oğludur. Harp Okulunu 1899 yılında kurmay subay olarak bitirdi. Basra ve Hicaz’da askerî görevlerde bulunduktan s...

Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusudur. Tarihi kayıtlarda bazen Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah ile karıştırılır.

Süleyman

Süleyman İslam halifelerinden, sultanlarından, Türk beylerinden yirmi altısının adı. İkişer tane Anadolu Selçuklu, Candarlı, Eşrefli, Karahanlı, Mengücüklü, Osmanlı, Safevi; birer tane de Bengal Sultanlığı, Büyük Selçuklu, Dulkadirli, Emevi Halifeliği, En...

Süleyman Şah (anlam ayrımı)

"Süleyman Şah" ile kastedilen kişi şunlardan biri olabilir:

Süleyman (anlam ayrımı)

Süleyman ''(İngilizce: Solomon)'', aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Süleyman Ferit Eczacıbaşı

Süleyman Ferit Eczacıbaşı,

Süleyman Türkünal

Süleyman Türkünal

II. Süleyman (Eşrefoğlu)

II. Süleyman (Süleyman Şah), (ö. 1326, Beyşehir). Eşrefoğulları Beyi. Mübarüzittin Mehmet Bey'in oğlu.