Kutsal Hafta

Çile Haftası ya da Kutsal Hafta, İsa'nın insanoğlu için acı çektiğine inanılan haftaya verilen addır.

Kustal/Çile Haftası'nda hem batı hem de doğu Kiliselerde İsa anılır ve çektiği acılar paylaşılır. Bu tarihten yaklaşık 1 hafta sonra İsa'nın dirilişini yâd eden, Hristiyan inancının en önemli bayramlarından biri olan Paskalya kutlanır.

  • Kutsal Hafta süresinde Hristiyanlar ne yapıyorlar?

Bu hafta genelinde dindar Hristiyanlar oruç tutarlar, daha çok dua ederler ve hemen hemen her gün kutlanan ayinlere katılırlar.

  • Kutsal Hafta’nın içerikleri;

Batı Kilisesinde Kutsal Hafta, Paskalya pazar gününden önceki pazar başlar ve Paskalya pazar günü bitter.

1. gün: Dallar Bayramı yani Mesih İsa'nın Yeruşalim'e Giriş Bayramı günüdür. O Kutsal Hafta’nın birinci gününde, ayin sırasında dört kanonik İncil'in her birinde bahsedilen bir olay olan İsa'nın Yeruşalim'e zaferle girişi anılır.

2., 3. ve 4. gün: Kutsal Hafta’nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri olağan oruç günleridir. 4. gün, Yahuda'nın Sanhedrin ile İsa'ya ihanet etmesi konusunda anlaşmaya varması için Casus Çarşambası olarak da adlandırılır (Matta 26: 3-5, 14-16).

5. gün: Kutsal Perşembe. Bu dini günde, kanonik incilerde anlatılanlar temel alınarak, İsa’nın havarilerinin ayaklarını yıkaması ve Havarilerle birlikte yediği Son Akşam Yemeği yad edilir.

6. gün: Kutsal Cuma. İbadet ve anmaların yoğunlaştığı gün, İsa'nın kırbaçlandığı, eziyet çektirildiği, çarmıha gerilip öldürüldüğü cuma günüdür. Dindar Hristiyanlar cuma günleri tuttukları oruçlarında neredeyse hiçbir şey yemezler.

7. gün: Kutsal Cumartesi. Bu Kutsal Hafta günü, İsa Mesih'in cenazesinin günüdür.

8. gün: Paskalya günü yani İsa Mesih’in dirilişinin günüdür.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.