Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır.

Kutsal kitaplar

Kutsal kitaplar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kutsal Metinler

kutsal kitaplar

Türkçe kutsal kitaplar kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. canon n. Bible, the Word, Holy Writ, holy scripture, Scriptures, Scripture

kutsal kitaplar

Türkçe kutsal kitaplar kelimelerinin Fransızca karşılığı.
livres sacrés

İlgili konuları ara

Yanıtlar