Kutsal Kitaplar

Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kutsal Kitaplar ilgili konular

 • Bhagavad Gita

  Bhagavad Gita (Sanskritçe भागवद् गीता ) Mahabharatta destanının bir bölümünü oluşt
 • Guru Granth Sahib

  Guru Granth Sahib (Pencapça: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) Granth Pencapça "
 • Bhagavadgita

  Bhagavad-Gita, Hintlilerin kutsal destanlarından olan Mahabharata`nın içinde yer alan, adeta ayrı duran kutsal bir metindir.
 • Din tanımı

  Türk Dil Kurumu Tanımı1 . Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kur
 • Sikh Dini

  SIKH DİNİ (Sihizm)Sihizm olarak geçen Sıkh Dini; Hindistan 'da takriben 1500 'lü yıllarda doğmuştur. Günümüz Hint Yarımadası 'nda diğer
 • Kutsal Metinler

  Dinlerin doğrudan vahiy veya sezgi,ilham yoluyla insanlığa bir peygamber veya rişi aracılığıyla bildirildiğine inanılan ve kutsal kabul edil
 • Adi Granth

  Adi Granth (Pencapça: ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ), "ilk kitap".Sihizm'in mukaddes metinlerinin ilk derlemesi. Sıklık
 • Bhagavad-gida

  Bhagavad Gita, kısaca Gita (Sanskritçe भगवद्गीता, Bhagavad Gītā, "Rabbin Ezgisi"), kutsal bir Hindu metni, ve edebiyat tarihinde
 • Devi Gita

  Hinduizm`in "Şakta" mezhebine ait bir kutsal kitaptır, literal olarak "Ana Tanrıça`nın şarkısı" anlamına gelir. Şakta`la
 • Kutsal metin listesi

  Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanr