Kutsal Metin Listesi

Kısaca: Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir öneme haiz olan yazı. Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır. ...devamı ☟

Bir çok dinin dini metinleri kutsal olarak görülür. Bir çok din ve inanç hareketi kendi kutsal metinlerinin ilahi ya da inançla ilham alınmış olarak görmektedir. Tek Tanrı`ya inanan dinler ise genelde bu metinleri Tanrı`nın sözü olarak görmektedirler, ve bu metinlerin Tanrı`dan ilham aldığına inanırlar. İnanmayanlar bile, kutsal yazılardan bahsederken saygı ve gelenek açısından büyük harfle yazmaktadırlar. Başka bir bakış açısı da "Tanrı`nın sözü"nün Tanrı`nın verdiği söz gücü ile Cennet ve Dünya`nın varoluşuna gelmiştir, ve bu güç dengeyi tutmaktadır. Bu konsept Yunan Logos ve Çin Tao felsefelerinde de mevcuttur.

Hinduizm`in RigVeda`sı M.Ö. 1500 ila M.Ö. 1300 yıllarında yazılmış, tarihin de en eski kutsal metinlerinden biri olmuştur. Zerdüştçülüğün Avesta`sı ise sözel olarak yazı öncesinde kullanılmıştır. Avesta dili ise, araştırmacılar tarafından M.Ö. 1000 civarlarında yerleştiği öngörülmüştür.

İlk basılıp halka topluca dağıtılan metin ise, M.Ö. 868 yılında yazılan Budizm`in kutsal metini Sutra (ya da ``Diamond Sutra``)`dır.

Metinler

Asartu

Ayyavazhi

Bahailik

Birleşme Kilisesi

Budizm

Etrüsk mitolojisi

Falun Gong

Hinduizm

Hristiyanlık

İslam

İsveçborgianizm

Jainizm

Manikaeizm

Musevilik

Rastafarianizm

Ruhçuluk

Sabyanizm

Samaritanizm

Sihizm

Şinto

Taoizm

Telema

Yeni Çağ Dinleri

Zerdüştçülük

Bağlantılardin-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kutsal metin
4 yıl önce

"Kutsal kitap" aramasının sonucunda bu sayfaya yönlendirme yapılmaktadır. "Kutsal Kitap" araması için bakınız: Kitâb-ı Mukaddes Kutsal metin, herhangi...

Kutsal metin listesi, Apokrifa, AtharvaVeda, Avesta, Bahailik, Bhagavad Gita, Budizm, Din, Etrüsk mitolojisi, Guru Granth Sahib, Hadis
Tanah
7 ay önce

metinlerini oluşturan kitapların kanonik bir koleksiyonudur. Metinlerin neredeyse tamamı Kutsal İbranice ile yazılmış olup, ufak bir bölümü de Kutsal...

Eski Ahit, Apokrifa, Aramice, Baba Tanrı, Diofizit, Havari, Haçlı Seferleri, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık, Katoliklik, Kitab-ı Mukaddes
Sureler listesi
8 ay önce

olması doğal karşılanır. Ayrıca, diğer üç metinin sonradan tahrif edildiği, ancak yeryüzüne indirilmiş son kutsal kitap olan Kur’ân'ın kıyamete kadar Allah...

Tevrat
7 ay önce

İbranice Kutsal Metinler dizisinin M.S. birinci yüzyıldan çok önce belirlenmiş olduğunu gösterir. Geleneksel Yahudi inanışına göre İbranice Kutsal Metinler dizisinin...

Tevrat, Abraham ibn Ezra, Ahkaf Suresi, Allah, Aramice, David, En'am Suresi, Eski Ahit, Eski Antlaşma, Haham, Hamursuz Bayramı
BHAGAVAT GİTA
7 ay önce

Bhagavad Gītā, "Rabbin Ezgisi"), kutsal bir Hindu metni, ve edebiyat tarihindeki ve felsefedeki en önemli metinlerden biri kabul edilir. Kabaca Bhagavat...

Eski ahit
7 ay önce

İbranice Kutsal Metinler dizisinin M.S. birinci yüzyıldan çok önce belirlenmiş olduğunu gösterir. Geleneksel Yahudi inanışına göre İbranice Kutsal Metinler dizisinin...

Eski Ahit, Apokrifa, Aramice, Baba Tanrı, Diofizit, Havari, Haçlı Seferleri, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık, Katoliklik, Kitab-ı Mukaddes
Yeni ahit
7 ay önce

topraklarında konuşulan uluslararası dildi. Bunun için Yunanca Kutsal Yazıların özgün metinleri koine Yunancasında kaleme alındı. Yeni Ahit 27 kitapçıktan...

Yeni Ahit, Ansiklopedi, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyan, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık
Vicente Martín y Soler
4 yıl önce

(Kutsal ilahi, 1784, Venedik) İl sogno (Üç soprano ve orkestra için kantata, Metin:Lorenzo Da Ponte, 1787, Viyana) La Deità benefica (Kantata, Metin:...