Kutup

  • Kutup bir mıknatısın farklı özellikler gösteren iki ucuna verilen isim.
  • Kutup `de
  • Arapça kökenli olup, aslında "eksen" anlamına gelen bu terim, bir çarkın veya benzer bir şeklin ekseni olarak sembolik kullanımında, yatay tekamülden dikey tekamüle geçişin sözkonusu olduğu "tezahür etmemiş alem"i simgeler.
  • İnsanlar arasında her dönemde var olmuş, tekamül düzeyi çok yüksek, yüce bir amaca hizmet için doğmuş varlıkları ifade eder. Bunlar insanlığa tekamül yolunda önemli katkıları olmuş, fakat genellikle isimleri bilinmeyen, ünlü olmayan kimselerdir.
  • Uzakdoğu ezoterizminde yerküre çakralarını ifede eder.
  • Kutup Devrin en büyük velisi anlamında kullanılır. Her devrin ayrı bir kutbu olmuştur. Örneğin Musa peygamber zamanının kutbudur.
  • Kutup en yüksek derece anlamına gelir.


} }

Kaynaklar

Vikipedi

kutup

yeryuvarlağının dönme ekseni üzerindeki iki noktadan her biri; gökküresinin, dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri. birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri; elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri. bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse; bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri.

kutup

Türkçe kutup kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. polar n. pole, terminal

kutup

Türkçe kutup kelimesinin Fransızca karşılığı.
pôle [le]

kutup

Türkçe kutup kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pol

İlgili konuları ara

Yanıtlar