kutup, *Kutup (Fizik`te) bir mıknatıs|mıknatısın farklı özellikler gösteren iki ucuna verilen isim. *Kutup (Ezoterizm)`de #Arapça kökenli olup, aslında "eksen" anlamına gelen bu terim, bir çarkın veya benzer bir şeklin ekseni olarak sembolik kullanımında, yatay tekamülden dikey tekamüle geçişin sözkonusu olduğu "tezahür etmemiş alem"i simgeler. #İnsanlar arasında her dönemde var olmuş, tekâmül düzeyi çok yüksek, yüce bir amaca hizmet...

KUTUP (türkçe) anlamı
1. yeryuvarlağının dönme ekseni üzerindeki iki noktadan her biri
2. gökküresinin
3. dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri.birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri
4. elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri.bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse
5. bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri.
KUTUP (türkçe) ingilizcesi
1. adj. polarn. pole
2. terminal
KUTUP (türkçe) fransızcası
1. pôle [le]
KUTUP (türkçe) almancası
1. n. Pol

Kutup hakkında bilgiler

  • Kutup bir mıknatısın farklı özellikler gösteren iki ucuna verilen isim.
  • Kutup `de
  • Arapça kökenli olup, aslında "eksen" anlamına gelen bu terim, bir çarkın veya benzer bir şeklin ekseni olarak sembolik kullanımında, yatay tekamülden dikey tekamüle geçişin sözkonusu olduğu "tezahür etmemiş alem"i simgeler.
  • İnsanlar arasında her dönemde var olmuş, tekamül düzeyi çok yüksek, yüce bir amaca hizmet için doğmuş varlıkları ifade eder. Bunlar insanlığa tekamül yolunda önemli katkıları olmuş, fakat genellikle isimleri bilinmeyen, ünlü olmayan kimselerdir.
  • Uzakdoğu ezoterizminde yerküre çakralarını ifede eder.
  • Kutup Devrin en büyük velisi anlamında kullanılır. Her devrin ayrı bir kutbu olmuştur. Örneğin Musa peygamber zamanının kutbudur.
  • Kutup en yüksek derece anlamına gelir.


} }

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Güney Kutup Dairesi

Güney Kutup Dairesi, Dünya haritasında gösterilen, Kuzey Kutup Dairesi, Oğlak Dönencesi, Yengeç Dönencesi ve Ekvator Çizgisi ile birlikte beş büyük enlemden biridir. 66° 33′ 39″ enleminde Kuzey Yarımküre'deki karşıtı Kuzey Kutup Dairesi ile simetrik duran daire, her yıl kıta ...

Kutup Tilkisi

Kutup tilkisi (Vulpes lagaopus veya Alopex lagopus), köpekgiller (Canidae) familyasına dahil Alopex cinsi içinde yer alan tek tür olup, arktik bölgelere özgü küçük bir tilkidir. Bu tilkinin kürkü kışın beyaz, yazın koyu kahverengidir.

Kuzey Kutup Dairesi

Kuzey Kutup Dairesi, Dünya haritasında gösterilen Güney Kutup Dairesi, Oğlak Dönencesi, Yengeç Dönencesi ve Ekvator Çizgisi ile birlikte beş büyük enlemden biridir. 66° 33′ 39″ enleminde Güney Yarımküre'deki karşıtı Güney Kutup Dairesi ile simetrik duran daire her yıl ...

Kutup ışığı

Kutup ışıkları veya Aurora Borealis, Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, dünyanın manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Aurora kelimesi Roma Şafak Tanrıçası’nın isminden gelmektedir.

Kutup Porsuğu

Kutup porsuğu ya da ayı porsuğu, obur, volverin (''Gulo gulo''), sansargiller (Mustelidae) familyasından Kuzey Avrasya ile Kuzey Amerika'da yaşayan etçil memeli hayvan türü.

Kuzey Kutup Bölgesi

Kuzey Kutup Bölgesi Yeryüzünün kuzeyinde, çok yeri buzlarla örtülü, Kuzey kutbuyla çevresini içine alan bölge. Arktik olarak da bilinir. Tamamına yakın kısmı karalarla çevrili büyük bir okyanus havzasıdır. 66° 30’ Kuzey eyleminin geçtiği kabul edilen Kuzey Kutup dairesi ...

Seyyid Kutup

Seyyid Kutup (1906–1966) yazdıkları ve fikirleri ile İslam Dünyası’nda yankı uyandıran İslamcı düşünürlerin başında gelir. Yazdığı siyasi ve sosyal içerikli kitapları ile Hasan El Benna’nın boşluğunu doldurarak Müslüman Kardeşler’in lideri ve ideoloğu haline ...