Kutup Yıldızı

Kutup Yıldızı Dünyanın kuzey kutbunun tam dikey doğrultusunda kuzey kutbundan 1°den az bir mevkide yer alan, beyazımsı sarı, parlak bir yıldız. Kutup Yıldızı, kuzey yarımküredeki herhangi bir noktadan bakıldığında sabit olarak kuzeyi gösterdiği için, kara, deniz ve hava seyrinde çok önemli bir kerteriz noktasıdır. Büyük ayı, yıldız kümesinin üstteki iki yıldızının doğrultusunu takip ederek kolayca bulunur. Küçük ayı, yıldız kümesinin kuyruğundaki yıldızların sonunda yer alması sebebiyle d

Kutup Yıldızı Dünyanın kuzey kutbunun tam dikey doğrultusunda kuzey kutbundan 1°den az bir mevkide yer alan, beyazımsı sarı, parlak bir yıldız. Kutup Yıldızı, kuzey yarımküredeki herhangi bir noktadan bakıldığında sabit olarak kuzeyi gösterdiği için, kara, deniz ve hava seyrinde çok önemli bir kerteriz noktasıdır. Büyük ayı, yıldız kümesinin üstteki iki yıldızının doğrultusunu takip ederek kolayca bulunur. Küçük ayı, yıldız kümesinin kuyruğundaki yıldızların sonunda yer alması sebebiyle de kolayca tespit edilebilir. Kutup Yıldızı, dünyamızdan 650 ışık yılı uzakta ve Güneş’ten 3000 defa daha parlak bir yıldızdır.

Kutup yıldızı, dünya dönme ekseninin yavaş yavaş yönünü değiştirmesi ile kuzey kutub doğrultusundan çok az kayar. Bu harekete göre, 2000 yıl sonra Büyük Ayı takım yıldızındaki Gama Sefe Yıldızı ve 13.000 yıl sonra da Vega Yıldızı, Kutup Yıldızı olacaktır.

Kutup Yıldızı (Demirkazık, Kutupyıldızı, Kuzey Yıldızı, Lat. Alpha Ursae Minoris) Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızı.

Kutup Yıldızı, dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı doğrultuda olduğundan, diğer gökcisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmez ve hep kuzeyi gösterir. Bu özelliği nedeniyle tarih boyunca yön bulma ve seyir amacıyla kullanılmıştır. Demirkazık, Kuzey Yıldızı gibi isimler alması da aynı nedenledir.

Kutup Yıldızı tam olarak dünyanın ekseni ile aynı doğrultuda olmamakla birlikte, aradaki fark sadece bir derecenin dörtte üçü yani 44 dakika kadardır. Dünyanın ekseni zamanla doğrultu değiştirdiğinden bu fark önümüzdeki iki yüzyıl boyunca daha da azalacak ve 25 dakikaya kadar düşecektir. Bundan sonra Kutup Yıldızı dünyanın ekseninden giderek uzaklaşacak ve ancak 25.000 yıl sonra aynı yere dönecektir.

Kutup Yıldızı, aslında üç yıldızdan oluşan bir sistemdir. Sistemin en parlak yıldızı olan A; büyük sarı, parlaklığı değişken bir sefeit türevidir. Bunun çevresinde dönen ve bir sarı cüce olan B yıldızı, 1780'de William Herschel tarafından keşfedilmiştir. Üçüncü cüce yıldızın varlığı 1929'da saptanmıştır.

Kutup Yıldızı'nı gökyüzünde bulmak oldukça kolaydır. Kutup Yıldızı daima bir pusula'nın kuzey ibresi doğrultusunda olacaktır. Büyükayı takımyıldızının oluşturduğu "tava"nın gövdesinin sonundaki iki parlak yıldızı (Dabne ve Merak) birleştiren hayali doğruyu takip ederek de, yaklaşık olarak bu iki yıldız arasındaki mesafenin 5 katı kadar bir mesafe ileride Kutup Yıldızı bulunabilir. Kutup Yıldızı'nın ufuktan yüksekliği, bulunduğunuz enlemi yansıtacaktır. Örneğin, İstanbul'da Kutup Yıldızı ufuktan 41° yükseklikte görünür.

Kutup Yıldızı sadece kuzey yarıküreden görünür, güney yarıküreden görünmez. Öte yandan, Güneyi gösteren parlak bir Güney Kutup Yıldızı bulunmamaktadır. Ancak Güney Hacı takımyıldızı, güney yarıkürede bulunanlara güney yönünü kabaca göstermektedir.

Kültür

* Kutup Yıldızı anlamına gelen Latince kökenli İngilizce Polaris sözcüğü, 20. yüzyılın sonlarında Türkiye'de ortaya çıkan İngilizceleşme eğilimi kapsamında çok moda olan kelimelerdendir. Sermayedar kesim bu kelimeyi şaşırtıcı bir yaygınlıkla benimsedi. Bunun sonucu olarak, "polaris" kelimesi, Türkiye'de gerçek anlamıyla hiç ilgisi olmayan şeyler için kullanıldı: Bir yayınevi, bir gökdelen, bir bilgisayarcı ve hatta bir terlikçi "polaris" ismini benimsedi.

 • Daha kültürlü çevrelerde ve sanat çevrelerinde ise Kutup Yıldızı adı yaygın olarak kullanıldı. Kutup Yıldızı bir müzik ve tiyatro topluluğunun, Kuzey Yıldızı ise İstanbul'daki bir uzakdoğu sporları salonunun adıydı.
 • Şimal Yıldızı, yani Kuzey Yıldızı, Kore Savaşı hakkında 1954 yapımı başrolde Ayhan Işık'ın oynadığı bir film.


Kaynakça

 • "Demirkazık", Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi
 • İngilizce Vikipedi
 • Sinematürk web sitesi [1]
 • Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

Kutup Yıldızı

Türkçe Kutup Yıldızı kelimelerinin Almanca karşılığı.
npr. Polarstern

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Peki kendi ekseni etrafında dönüşünden etkilenmez dünyanın.Çünkü eksenle aynı doğrultuda.Acaba güneşin etrafındaki dönüşü niçin yerini farklı görmemize neden olmaz.?

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  kutup yildizlari kutupa bakar .kaybol dugumuzda ona bakarak yolumuzu gosteriri

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Kutup Yıldızını bulmak için havanın açık olduğu yıldızlı bir akşamı seçmeliyiz. Yönümüzü önce kuzeye dönmeliyiz. Kuzey istikametin de bir tava nın yan görünümün de büyük ayı kümesi vardır. Bu tava şeklindeki yıldız kümesinin kuyruk kısmı sol taraftadır.Diğer uç kısmı ise biraz aşağıda durur. İşte bu ucunda bulunan iki yıldız ı Güneybatı Kuzeydoğu istikametinde yukarı doğru bir düz hat çizdiğimiz de bu iki yıldız ın arasındaki mesafenin 5-6 katı kadar uzaklıkta ve yalnız olan Yıldız Kutup yıldızıdır. Bu tesbiti akşam yapmış iseniz sabaha doğru Büyük ayı kümesinin yere doğru yaklaşıp battığını görürsünüz. Ama kutup yıldızı kuzey ve güney kutubunun tam hizasında bulunduğundan hiç batmaz.Aslında onlar bulundukları konumda kendi eksenin de dönerlerde biz farkedemeyiz. Dünyamız döndüğü için bize öyle gelmektedir. cyildiz28@hotmail.com. Selamlar

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kutup Yıldızı
Kutup Yıldızı