Kuvvet Fonksiyonu

Matematikte ve istatistikte kuvvet fonksiyonu, değişken bir sayının sabit bir kuvvete yükseltilmesidir ve şu forma sahip bir transandantal fonksiyondur: f : x c x r c , r R {\displaystyle f\colon x\mapsto cx^{r}\;c,r\in \mathbb {R} } burada c {\displaystyle c} ve r {\displaystyle r} , sabit reel sayılar ve x {\displaystyle x} , bir değişkendir. Bir kuvvet fonksiyonunun tanım kümesi, bazen tüm reel sayılar olabilir. Fakat problemleri basitleştirmek için genellikle x 0 {\displaystyle x\geq 0} kullanılır. Kuvvet fonksiyonları, tek ve çift fonksiyonların eş kuvvetlerine göre adlandırılır.


Bir kuvvet fonksiyonunun Taylor serisi, genellikle bir kuvvet serisidir. İyi bilinen aritmetik fonksiyonların Bell serisinde kuvvet fonksiyonu açığa çıkar.

f ( x ) = x k {\displaystyle f(x)=x^{k}\;} gibi bir kuvvet fonksiyonun fraksiyonel türevi şöyledir:
f ( x ) = d d x f ( x ) = k x k 1 . {\displaystyle f'(x)={\dfrac {d}{dx}}f(x)=kx^{k-1}\;.}

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.