Kuyruk

Kısaca: Kuyruk, hayvanların vücutlarının arka bölgesinde, genelde bedenden bağımsız hareket edebilen, esnek, kuyruk sokumu kemiğine (sakrum ya da koksiks) bağlı bir organdır. Kuyruklar genel olarak omurgalı canlıların karakteristik bir özelliği olmasına rağmen akrepler ve pek çok yaykuyruklu türününde de kuyruk benzeri organlar gelişmiştir. ...devamı ☟

kuyruk
Kuyruk

Kuyruk, hayvanların vücutlarının arka bölgesinde, genelde bedenden bağımsız hareket edebilen, esnek, kuyruk sokumu kemiğine (sakrum ya da koksiks) bağlı bir organdır. Kuyruklar genel olarak omurgalı canlıların karakteristik bir özelliği olmasına rağmen akrepler ve pek çok yaykuyruklu türününde de kuyruk benzeri organlar gelişmiştir.

İşleviHer hayvanda kuyruk pek çok ayrı görevde kullanılır. Balıklarda ve diğer pek çok deniz canlısında hareket edebilme yeteneğini sağlayan ana organdır. Kara hayvanlarının büyük çoğunluğu kuyruklarını sinek ve diğer ısıran parazitleri kovmak için kullanırlar. Kangurular ve kediler familyasının üyeleri olan türlerde kuyruk dengeyi sağlar. Maymunlar ve keseli sıçanlar (opossum) ağaçlara asılı kalabilmek için kuyruklarını dallara dolarlar.

Kuyruklar ayrıca hayvanlar arasında sosyal işaretleşme amacıyla da kullanılır. Bazı geyik ve karaca türleri sürünün yakınlarında olası bir tehlike sezdiğinde kuyruğunun aly bölümündeki beyazlığı sürüye sallayarak onları tehlikeye karşı uyarır. Ev köpekleri de dahil olmak üzere köpek türlerinin pek çoğu ruh hallerini kuyruklarının durumuyla belli ederler. Çevresel etmenlerden dolayı kuyruğa sahip olan akrep vb. canlıların kuyruklarında zehir de oluşmuştur.

Kertenkele türlerinin bazıları kuyruklarnı tehlike anlarında vücutlarından ayırarak, bırakır ve kaçarlar. Bu peşlerinde olan avcıyı bir an için oyalar ve hayvana olay yerinden uzaklaşmak için yeterince vakit kazandırır. Şaşırtma amaçlı bu tip kuyruk bırakma olaylarına ototomi adı verilir ve bu olayın sonrasında kuyruk kısa süre içinde eski biçiminde yeniden büyür. Ancak sonradan çıkan kuyruktaki renk ilkinden daha koyu olur.

Kuş türlerinin pek çoğunda kuyruk uzun tüylerle biter. Kuşların kuyruklarındaki bu tüyler, uçuşları sırasında dönüş ve manevra kabiliyeti vermede bir dümen gibi kullanılır. Ayrıca dallarda tüneyen kuşların dengede kalabilmesi için kuyruk önemli bir denge sağlayıcıdır. Kuyrukların gösterişli ve geniş bir biçimde gelişmiş olduğu, tavus kuşu ve lir kuşu gibi türlerde, kur yapma ve çiftleşme dönemlerinde kuyruğun kullanımı önemlidir. Bu tip kuşlarda avcı tehlikelere karşı kuyruk kabartılarak üzerindeki desenler -genelde iki büyük göz biçimi bu türlerin kuyruklarına görülür- avcıyı korkutmak için kullanılır.

Kaynaklar

* Vikipedi

kuyruk

1 . Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.
2 . Kuşlarda gövdenin art yanında bulunan tüy demeti.
3 . Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı.
4 . Başın arkasına toplanmış saç demeti.
5 . Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi.
6 . mecaziBazı şeylerde kuyruğa benzeyen uzantı veya baş tarafın aksi yönünde kalan bölüm:
"Uçağın kuyruğu. Gelinliğin kuyruğu."-
7 . mecaziİnsanların sıra beklemek için, art arda durarak oluşturduğu dizi:
"Çoğu yirmi yaş civarında, sürü sepet öğrenci genç, kuyruğa girmiş, sırasını bekliyor."- A. İlhan.
8 . alayBirisinin arkasına takılıp ondan ayrılmayan kimse:
"Falanca kuyruğu ile birlikte geliyor."-
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
kuyruğa girmek , kuyruğu dikmek , kuyruğu kapana kısılmak (veya sıkışmak) , (birinin) kuyruğuna basmak , (birinin) kuyruğuna teneke bağlamak , kuyruğunu kısmak , (birinin) kuyruğunu kıstırmak , kuyruğunu tava sapına çevirmek , kuyruğu titretmek , kuyruk çekmek , kuyruk olmak , kuyruk sallamak , kuyruk yapmak

kuyruk

Türkçe kuyruk kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. caudal n. tail, line, cue, queue

kuyruk

hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan beden parçası uzun ve esnek organ; kimi şeylerde kuyruğa benzeyen uzantı ya da baş tarafın aksi yönünde kalan bölüm. kuşlarda gövdenin art yanında bulunan tüy demeti; birinin arkasına takılıp hiç ayrılmayan kimse. koyunun kimi türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı; başın arkasına toplanmış saç demeti.

kuyruk

Türkçe kuyruk kelimesinin Fransızca karşılığı.
queue [la]

kuyruk

Türkçe kuyruk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Schlange, Schwanz, Schweif, Sterz, Wedel

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

kuyruk Resimleri

Kuyruk
1 yıl önce

Kuyruk, hayvanların vücutlarının arka bölgesinde, genelde bedenden bağımsız hareket edebilen, esnek, kuyruk sokumu kemiğine (sakrum ya da koksiks) bağlı...

Kuyruk teorisi
1 yıl önce

Kuyruk teorisi, bekleme sıraları ve kuyrukların matematiksel çalışmasıdır.. Kuyruk teorisinde, model inşa ederek kuyruğun uzunluğu ve bekleme zamanı tahmin...

Kuyruk teorisi, Matematik, Teori
Uzun Kuyruk
4 yıl önce

Uzun kuyruk bir perakendecilik kavramı olmakla beraber çok miktarda satılan az ürün yerine az miktarda satılan çok ürünün satılmasını ifade eder. Kavram...

V kuyruk
1 yıl önce

Havacılıka V kuyruk (bazen kelebek kuyruğu veya Rudlicki'nin V-kuyruğu ), geleneksel kanatçık ve yatay yüzeylerin iki yüzey setiyle değiştirildiği geleneksel...

Kuyruk özyineleme
4 yıl önce

biliminde, kuyruk özyineleme özel bir özyineleme çeşididir. Bir işlevin döndüreceği değer, doğrudan çağırdığı işlevin döndüreceği değere eşitse buna kuyruk özyineleme...

Kuyruk özyineleme, Algoritma, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimi, Derleyici, Faktöriyel, Standart ML, Taslak, Yorumlayıcı, í–bek, í–zyineleme
Uzun Kuyruk (kitap)
4 yıl önce

Chris Anderson, Uzun Kuyruk kavramını, 2004 yılında, Amazon.com ve Netflix benzeri iş ve ekonomik modelleri tariflemek için, editörü olduğu Wired Dergi'sine...

Uzun Kuyruk (kitap), 2006, Amazon.com, ISBN, Pazarlama, Popüler iş kitapları listesi, İngilizce, Netflix, Wired (dergi), Chris Anderson
Halkalı kuyruklu kedi
1 yıl önce

Halkalı kuyruklu kedi (Bassariscus astutus), Halkalı kuyruk veya Miner kedisi olarak da bilinir, rakungiller (Procyonidae) familyasından memeli hayvan...

Halkalı kuyruklu kedi, 1830, ABD, Alabama, Animalia, Beyaz, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Böcek, Carnivora, Chordata
Yüzgeç
1 yıl önce

düz olarak, hiçbir kıvrım yapmadan kuyruk ucuna kadar uzanır, kuyruğu iki eşit parçaya ayırır. Dolayısıyla kuyruk yüzgeci tek parça ve sonu sivri olan...