Kuyucu Murat Paşa

Kısaca: Kuyucu Murat Paşa I. Ahmet saltanatı döneminde 9 Aralık 1606-5 Ağustos 1611 tarihleri arasında dört yıl yedi ay yirmiyedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Celali İsyanları'nı bastırmada başvurduğu sert yöntemler ve asileri kuyulara doldurarak diri diri gömmesi nedeniyle Kuyucu sıfatı ile tarihe geçmiştir. Çeşitli kaynaklarda göre, Anadolu Türk halkından yaklaşık 50-150 bin kişiyi katlettirdiği tahmini yürütülmüştür. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kuyucu Murad Paşa
2 ay önce

gören Kuyucu Murat Paşa sırtındaki kürkü çıkarır ve kendi elleriyle çocuğu boğarak kuyuya atar. Naima tarihinde yazdığına göre Kuyucu Murat Paşa bu sırada...

Nasuh Paşa
1 ay önce

15 Ağustos 1611’de Kuyucu Murat Paşa'nın Diyarbakır'da ölmesi üzerine Nasuh Paşa sadrazamlığa getirilmiştir. Nasuh Paşa, Nasuh Paşa Antlaşması adı verilen...

Damat Halil Paşa
1 ay önce

yardımcısı olarak bu başarıları ile Sadrazam Kuyucu Murat Paşa tarafından tutulmaya başlanmıştır. Kuyucu Murat Paşa Celaliler isyanı ile uğraşmayı bitirir bitirmez...

Damat Halil Paşa, Damat Halil Paşa
Abaza Mehmed Paşa
1 ay önce

anlaşmazlıkta, Abaza Mehmet Paşa'nın Ermenilerden rüşvet alarak onlara çıkar sağladığı gerekçesiyle 1634 yılında idam edildi. Kuyucu Murat Paşa türbesine gömüldü...

Abaza Mehmed Paşa, 15 Ekim, 15 Nisan, 1621, 1627, 1628, 1633, 1634, 1828, 22 Eylül, 25 Kasım
Kalenderoğlu
2 ay önce

Anadolu beylerbeyini yenerek, Manisa ve çevresini etkisi altına aldı. Kuyucu Murat Paşa’ nın Canboladoğlu isyanını bastırmaya giderken ordunun gerisini emniyet...

Hafız Ahmed Paşa
2 ay önce

verildi. Saraydan 1608 başlarında Cafer Paşa'nın yerine kaptan-ı derya olarak atanarak çıktı. Fakat Kuyucu Murat Paşa 1608'de Anadolu'da Celalilere karşı...

1633-1634 Osmanlı-Lehistan Savaşı
1 ay önce

olduğu için IV. Murat'ın tam güvenini kazanamamıştı. Lehistan'la barış yapıldıktan sonra IV. Murat'ın emriyle idam edildi. Kuyucu Murat Paşa türbesine gömüldü...

Akçiçek, Alucra
3 yıl önce

sanılmaktadır. Anadolu'da çıkan celali isyanlarında, bölgedeki isyancıları Kuyucu Murat Paşa etkisiz hale getirmiştir. I. Dünya savaşında Alucra'da bir cephe oluşturulmuş...

Akçiçek, Alucra, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Alucra, Giresun, Asfalt