Kuyucu Murat Paşa

Kuyucu Murat Paşa I. Ahmet saltanatı döneminde 9 Aralık 1606-5 Ağustos 1611 tarihleri arasında dört yıl yedi ay yirmiyedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Celali İsyanları'nı bastırmada başvurduğu sert yöntemler ve asileri kuyulara doldurarak diri diri gömmesi nedeniyle Kuyucu sıfatı ile tarihe geçmiştir. Çeşitli kaynaklarda göre, Anadolu Türk halkından yaklaşık 50-150 bin kişiyi katlettirdiği tahmini yürütülmüştür.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kuyucu Murat Paşa ilgili konular

 • Gümülcineli Damat Nasuh Paşa

  Gümülcineli Damat Nasuh Paşa, I. Ahmet saltanatında, 5 Ağustos 1611 - 17 Ekim 1614 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adam
 • Kuyucu Murat Paşa

  Kuyucu Murat Paşa I. Ahmet saltanatı döneminde 9 Aralık 1606-5 Ağustos 1611 tarihleri arasında dört yıl yedi ay yirmiyedi gün sadrazamlık ya
 • Abaza Mehmed Paşa

  Abaza Mehmed Paşa (?-1634) Osmanlı veziri, valisi, devlet adamı, kumandanı ve isyancı lideriydi.
 • Murad Paşa Camii

  İstanbul Murat Paşa Camii
 • Murat Paşa Camii

  Erzurum Murat Paşa Mahallesi’nde bulunan bu camiyi Sultan II.selim zamanında Sadrazam Kuyucu Murat Paşa Erzurum Beylerbeyi iken, 1573 yılında
 • Muratpaşa

  Murat Paşa
 • 1633-1634 Osmanlı-Lehistan Savaşı

  1633 - 1634 Osmanlı-Lehistan Savaşı, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında yapılmış savaşlardan biridir.
 • Antalya Murat Paşa Camii

  Antalya'nın merkezinde Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan camii.Her ne kadar Osmanlı döneminde, 1570 yılında inşa edilmiş olsa