Kuzen Oğlu

kuzen

Kuzen veya böle, bir kimsenin ebeveynlerinin kardeşlerinin evlatlarından her biri. Kız kuzenler için kullanılan kuzin sözcüğü günümüzde yavaş yavaş kullanımdan kalkmaktadır.

Oğlu

tanrının oğlu

arianizm

Korkut Ata

Korkut Ata – Türk, Altay ve Oğuz efsanelerinde, masallarda ve halk hikayelerinde adı geçen söylencesel ozan. Dede Korkut olarak da bilinir.

Culhwch

Celyddon ve Goleuddydd oğlu Cilydd'in oğlu, Kral Arthur'un kuzeni ve Culhwch ve Olwen'in kahramanıdır.Kral Arthur efsanesinin eski versiyonlarında görünen

Uşun Koca Oğlu Segrek

Kazan Bey Oğlu Uruz'un Tutsak Olması

Kazan Bey Oğlu Uruz`un Tutsak Olması, Türk kültürü hakkında önemli bir kaynak teşkil eden ve 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut Hikayeleri içerisinde yer alan hikayelerden biridir.

Kazılık Koca Oğlu Yegenek

Kazılık Kocaoğlu Yeğenek