Kuzey-Batı İngiltere (: ''North West England''), Birleşik Krallık İngiltere ülkesinde 9 resmi yörel bölge'den biridir. Londra dışında bulunan diğer İngiltere bölgeleri gibi Kuzey-Batı İngiltere'de de seçilmiş bir bölge meclisi ve idaresi bulunmamaktadır.

Kuzey-Batı İngiltere

Kuzey-Batı İngiltere (: North West England), Birleşik Krallık İngiltere ülkesinde 9 resmi yörel bölge'den biridir. Londra dışında bulunan diğer İngiltere bölgeleri gibi Kuzey-Batı İngiltere'de de seçilmiş bir bölge meclisi ve idaresi bulunmamaktadır. Kuzey-Batı İngiltere'nin (2006 tahminlerine göre) nüfusu 6.853.201 kişidir Beş tane törensel kontluktan oluşmaktadır: Cumbria Törensel Kontluğu, Lancashire Törensel Kontluğu, Greater Manchester Metropoliten Törensel Kontluğu, Merseyside Metropoliten Törensel Kontluğu, Cheshire Törensel Kontluğu. Bunlardan Cumbria Kontluğu ve Cumbria Kontluğu birinci seviyeli "shire" kontluk görevi de yapmaktadır. Kuzey-Batı İngiltere'nin batısında İrlanda Denizi ve doğusunda Pennine Dağları silsilesi bulunur. Bölge kuzeyde İskoçya sınırında ve "İskoç Sınır bölgesi" güney uçlarına kadar ve güneyde Batı Midlands İngiltere bölgesi kuzeyine kadar uzanır. Kuzey-Batı İngiltere'nin en yüksek noktası (ve İngiltere ülkesindeki en yüksek nokta) "Cumbria"'da 978m rakımlı "Scafell Fell" zirvesidir. Liverpool ve
şehirleri merkez olarak bunların etrafında gelişmiş bulunan iki büyük metropoliten şehirselalanları Kuey-Batı İngilter bölgesinin güneyini kapsarlar ve bölgenin en büyük nüfus merkezleridirler. Bölgenin kuzeyi, özellikle Cumbria ve kuzey Lancashire, genellıkla kırsal arazilerdir. ==Yerel idare== Resmi yörel bölge olan Kuzey-Batı İngiltere'de şu tek seviyeli ve iki seviyeli yerel idare birimleri bulunmaktadır Not: T.S.Y.İ.=tek seviyeli yerel idare | † = "shire" kontluk | * = "metropoliten kontluk" Nisan 2011'de Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Parti koalisyon hükümeti Greater Manchester için yeni bir stratejik yerel idere kuracağını ilan etmiştir. "Greater Manchester Combined Authority" adlı bu seçimle gelmemiş alt yerel idare konseyleri temsilcilerinden oluşan "kurumun" bir metropoliten kontluk statüsüsnü alıp almayacağı açık değildir. ==Demografi== ===Nüfus, nüfus yoğunluğu ve yerleşkeler === Kaynak: "ONS - Office for National Statistics" Yıl Ortası Nüfus Tahminleri Kuzey-Batı İngiltere'nin nüfusu tüm İngiltere ülkesi nüfusunun %13 oranın biraz aşkınıdır. Kuzey-Batı İngiltere nüfusunun %37,8'i Greater Manchester'de, %21,39'si Lancashire'da, %20,30'u Merseyside'da, %14.76'i Cheshire'da ve %7.4 (coğrafik alanı en yüksek olan) Cumbria'da yaşarlar. ===Etnik asıl=== 2009 "ONS - Milli İstatistikler Ofisi" tahminlerine göre kendilerini "Beyaz Irk"dan olarak tanımlayan Kuzey-Batı İngiltere'de yaşayan kişilerden %88.4'i (6.101.100 kişi) "Britanya asıllı" beyaz; %1,0 ı (67,200 kişi) "İrlanda asıllı" beyaz ve %2,2si (155.000 kişi) "diğer ülkelerden" beyaz ırktan olarak tanımlamaktadırler. Kuzey-Batı İngiltere'nin nüfusunun %1,3'u (93.000 kişi) "Britanya'lı karışık irk" sınıfına girerler. Bölgede 323.800 kişi veya nüfusun %4,7 oranı "Güney Asya ırkı"ndandır. Bölgede 39,900 kişi (%0,6) "Çinli" asıllıdırlar ve 39,500 kişi veya %0,5'i "diğer etnik grup"tandır. Kuzey-Batı İngiltere etnik asıl bakımından çok karışık bir bölgedir. Manchester ve Liverpool gibi bölge şehirleri, Avrupa içinde etnik bakımdan en karışık şehirleri arasında başlarda gelirler. Özet olarak: * Kuzey Batı İngiltere'de Asya ülkeleri asıllı yaklaşık 400.000 kişi yaşamaktadır. * Kuzey Batı İngiltere'de Büyük Sahra ve güneyindeki Afrika ülkeleri ve Karayıpler ülkeleri asıll yaklaşık 125.000 kişi bulunur. * Kuzey Batı İngiltere'de en yüksek sayıda beyaz-ırktan olmayan etnik grup 144.000 kişiyi aşkın sayıda olan "Pakistan asıllı" kişilerdir. ===Doğum yeri=== Aşağıda verilen liste kaç kişinin hangi etnik gruba ait olduğunu göstermemektedir. Sadece Manchester'de 25,000'den daha çok sayıda İtalyan asıllı kişi bulunmaktadır ve buna karşılık Kuzey Batı İngiltere'nin kalan taraflarında yaklaşık 6.000 kadar İtalyan asıllı kişi vardır. 2001 Nüfus Sayımı verilerine Kuzey-Batı'da yaşayan yabacı asıllılar arasında doğduklar ülkeye göre sıralamada ilk 15 sırayı alan ülkelerde doğan kişi listesi şöyle verilir; 2008 nüfus tahminlerine göre aynı veriler bulunmaktaysa parantez içinde verilmiştir. *İngiltere - 6.169.753 *İskoçya - 109.163 *Galler Ülkesi - 73.850 *İrlanda - 56.887 (2008'de 51.000) *Pakistan - 46.529 (2008'de 58.000) *Kuzey İrlanda - 34.879 *Hindistan - 34.600 (2008'de 48.000) *Almanya - 19.931 (2008'de 25.000) *Çin ve Hong Kong - 15.491 *Bangladeş - 13.746 *Güney Afrika - 7.740 *ABD - 7.037 *Jamaıca - 6.661 *İtalya - 6.325 *Avustralya - 5.880 *Polonya - (2008'de 37.000) ===Din=== Kuzey-Batı İngiltere'de yasayanlarin dinleri (2001 Nufus Sayimi sonuclarina gore) su tabloda belirtilmektedir: ===13-19 yaşlarında gebelik=== En üst seviyedeki yerel idareler içinde, en yüksek 16-19 yaşlarında gebelik oranı Manchester'de en yüksektir. İkinci seviyede yerel idareler arasında 16-19 yaş gebelik için en yüksek oran Lancashire Kontluğu'na bağlı olan Burnley'da ve sonra yine Lancashire'a bağlı olan Hynburn yerel idare alanlarındadır. En üst seviyedeki yerel idareler arasında, en düşük 16-19 yaşlarında gebelik oranı Chaşire'dadır. İkinci seviyede yerel idareler arasında 16-19 yaş gebelik için en düşük oran Eden, Cumbria'da ve sonra South Lakeland, Cumbria yerel idare alanlarındadır ===Parlamento seçimleri=== Birleşik Krallık Avam Kamarası için 2010 Genel Seçimlerinde Kuzey-Batı İngiltere bölgesinde en büyük sayıda oy alan parti İşçi Partisi olmuştur. Toplam oyların oranlarına göre oyların %40'u İşçi Partisi'ne , %24'u Muhafazakar Parti'ye ve %22'si Liberal Demokrat Parti'sine verilmiştir. Ama genel seçimlerde tek temsilcili seçim alanları uygulandığı için bölgeden seçilen 75 Avam Kamerası üyesinin 47'si İşçi Partisi'nden, 22'si Muhafazakar Parti'den ve 6'si Liberal Demokrat Parti'den olmuştur. Bu seçimde İşçi Partisi Muhafazakar Parti'ye 12 Parlemento üyesi ve Libearl Demokrat Parti'ye 1 üye kaybetnmiştir. 2009 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oyların %26'si Muhafazakar Parti; %20'si İşçi Partisi; %6'si Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKİP) ve %14,3'u Liberal Demokratlar içindi. ===Dil, lehçe ve ağız=== 12. yy.a kadar tüm Kuzey-Batı İngiltere bölgesi içinde bir Kelt asıllı dil olan "Cumbric" konuşulmakta idi. Bu dil yerini yavaş yavaş Eski/Orta İngilizce'ye bıraktı. Bu dilden gelen bazı kalıntılar Kuzey-Batı İngiltere mevki isimlerinde bulunmaktadır. Ayrıca çocuklar arasında oyunlarda kullanılan bazı kafiyeli sayı tekerlemeleri (örneğin "Yan Tan Tethera") bu dilin kalıntılarındandır. Günümüzde Kuzey Batı İngiltere bölgesindeki nüfusun %100 'e yakın oranı İngilizce konuşmaktadır. Fakat konuşulan İngilizce'nin Kuzey-Batı'ya uygun değişik ağızları veya lehçeleri bulunmaktadır. Bölgenin kuzey-batısında eski "Cumberland" kontluğu içinde "Cumbria lehçesi" yaygındır. Tarihsel Lancashire Kontluğu içinde çeşitli ağızları bulunan "Lancashire lehçesi" Atlantik kıyılarındaki güney Cumbria'da bulunan "Furness" bölgesinden Greater Manchester ve Merseyside kuzeylerine kadar yayılmış büyükçe bir alanda kullanılmaktadır. Manchester-Liverpool megapolisde yerel lehçeler bulunmaktadır. Bunlardan İrlanda'lılardan çok etkilenmiş olan Liverpool lehçesi kendine çok özel olup "Scouse" adı verilmektedir. Manchester'in ortasında konuşulan "Manç" lehçesi de özel sözcük ve aksanlıdır. Genellikle bir lehçeler ve ağızlar aşağı sınıfların konuşma dili olmaktadır. Okullarda genellikle değiştirlmeye çalışılıp standart İngılızce konuşulmasına ve mutlaka bu standart dille yazılmasına önem verilmektedir. Kuzey-Batı İngiltere tarihsel olarak göçmen çekmiş ve bu göçmeler kendi dillerini konuşup korumaya çalışmışlardır. Preston, Blackburn ve Manchester'de büyük sayıda Hindistan yarımadasında konuşulan diller (özellikle Urduca, Pencapca, Hindice) konuşan bir azınlık bulunmaktadır. Avrupa'da en eski Çinli mahallesi bulunan Liverpool'da ve bölgeye yayılmış Çin asıllı gruplar içinde Çince lehçeleri konuşulmaktadır. Barrow, Lancaster, Liverpool ve Manchester'de İspanyolca konuşan Latin Amerikalı göçmen gruplari bulunmaktdır. Polonya'nın Mayis 2004'de Avrupa Birliği'ne girişi ile İngiltere'nin şehirlerine büyük bir geçici Polonyalı işçi akımı Kuzey-Batı İngiltere'nin şehirlerinde ve kırsal tarım yerleşimlerinde Lehçe konuşulması duyulmaya başlanmıştır. Kuzey-Batı İngiltere okullarında yabancı dil eğitimi daha çok Fransızca ve Almanca'ya yönlemişti. Son zamanlarda yazlık tatil için Avrupa deniz sahillerine giden birçok İngiliz ailesi dolayısıyla İspanyolca ve hatta İtalyanca öğrenimi de popüler olmaya başlamıştır. ==Kentler ve kasabalar == *GM = Greater Manchester, ME = Merseyside, CU = Cumbria, LA = Lancashire, CH = Cheshire
Nüfus: 400.000 kişi üstü *Manchester, GM *Liverpool, ME Nufus: 100.000-400.000 *Blackpool, LA *Bolton, GM *Stockport, GM *Preston, LA *Blackburn, LA *Oldham, GM *St Helens, ME *Rochdale, GM *Southport, ME Nüfus: 70.000-100.000 *Birkenhead, ME *Wigan, GM *Warrington, CH *Chester, CH *Burnley, LA *Salford, GM *Carlisle, CU Nüfus: 50.000-70.000 *Barrow-in-Furness, CU *Crewe, CH *Wythenshawe, GM *Ellesmere Port, CH *Runcorn, CH *Bury, GM *Bootle, ME *Wallasey, ME *Huyton, ME *Widnes, CH *Sale, GM *Macclesfield, CH Nüfus: 30.000-50.000 *Lancaster, LA *Middleton, GM *Morecambe, LA *Stretford, GM *Ashton-under-Lyne, GM *Leigh, GM *Swinton, GM *Lytham St Annes, LA *Urmston, GM *Walkden, GM *Altrincham, GM *Leyland, LA *Skelmersdale, LA *Eccles, GM *Accrington, LA *Darwen, LA *Denton, GM *Radcliffe, GM *Tyldesley, GM *Chorley, LA *Chadderton, GM *Prestwich, GM *Hyde, GM *Thornton-Cleveleys, LA *Wilmslow, CH *Winsford, CH *Reddish, GM Nüfus: 20.000-50.000 *Northwich, CH *Nelson, LA *Maghull, ME *Ashton-in-Makerfield, GM *Heywood, GM *Fleetwood, LA *Kendal, CU *Whitehaven, CU *Farnworth, GM *South Turton, GM *Workington, CU *Formby, ME *Saddleworth, GM *Marple, GM *Hindley, GM *Ormskirk, LA *Whitefield, GM *Droylsden, GM *Golborne, GM *Westhoughton, GM *Congleton, CH *Stalybridge, GM *Clitheroe, LA *Rawtenstall, LA *Shaw and Crompton, GM *Penwortham, LA *Royton, GM *Failsworth, GM *Colne, LA *Maghull, ME
===Büyük şehirsel bölgeler=== Kuzey-Batı İngiltere'de iki tane büyük şehirsel bölgesi bulunmaktadır: * Manchester büyük şehirsel bölgesi - 2,556,000 * Liverpool/Birkenhead büyük şehirsel - 2,241,000 Gerçekte 'Manchester - Liverpool Megapolis' şehirsel alanı coğrafik olarak bitbirine hemen hemen şehirsel olarak bitişmiş bir şehirsel nüfus ıhtıva eder ve bu megapolis toplam nüfusunun yaklaşık 4.209.132 kişi olduğu tahmin edilmektedir. ==Halk seçimiyle bölgesel asemble== İngiltere'de bölgeler merkezi idarenin yörelere uzantısı şeklinde kurulmakta iken, her bir bölge için seçimle gelen bir yörel assemble kurulması ve bu seçimle gelen yörel idare kurulması için halk referendumuna gidilmesi öngörülmüştü. 2000'de "Londra Asemblesi" önce kurulmuş ve bir Belediye Başkanı ve asamble üyeleri seçilerek faaliyete geçmiştir. Assemble halk seçimleri sonra Kuzey-Doğu İngiltere bölgesinde denenmesi ve daha sonra Kuzey-Batı İngiltere bölgesi ve Yorkshire Humber bölgesinde uygulanması planlanmıştı. Fakat 2004'de Kuzey-Doğu İngiltere'de yapılan referendum sonucu, halk oyu seçimleriyle bölge asemblesi kurulması aleyinde büyük bir çoğunlukla oy verilmişti. Bunun üzerinde yapılması düşünülen referendumlar ve İngiltere bölgelerinin seçimle gelen assembleler ile idaresi teklifleri de bir kenara itilmiştir. Bunu yerine her bölgede bir seçimle gelmeyen ve resmen kanuni bir görevi olmayan ve idari bir kararla kurulan bölgesel "Liderler Forumu" kurulmuştur. Kuzey-Batı İngiltere'de için "Liderler Forumu" toplanma merkezi Wigan olmuştur. ==Avrupa Parlamentosu seçim alanı== Avrupa Parlametosu'na üye seçimleri için "Kuzey Batı İngiltere" adlı seçim alanı sınırları bölge sınırları ile aynıdır. ==Tarih== Ingıltere bölgeleri merkezi idare kararı ile 1994'de kurulmuştur. O sırada Merseyside metropoliten kontluğu için, daha önceki "Merşeyside Task Force" adlı kurumdan geliştirilen bir merkezi bir Hükümet Ofisi bulunmaktaydı ve Merseyside'ın bir bölge olduğu kabul edilmişti. 1996'de Merseyside ofisi "Kuey Batı İngiltere" Bölgesi ofisi ile birleştirildi. ===Bilimsel araştırma ve sanayiler kalıntıları === İngiltere Sanayi devriminden bölgede bulunan en eski kalan miras "Bridgewater Kanalı"'dır. Kara içinde bulunan Manchester'i gemiyle İrlanda Denizi'ne bağlamak için açılan "Manchester Gemi Kanalı" ve Salford şehrinde bu şehirin deniz limanı olan "Salford Quays" günümüzde bir gemi kanalı ve limanı olmaktan çıkmıştır ve turist ziyaret alanlarına dönüştürülmüştür. Dünyada ilk liman dokları olan Albert Doklari ve diğer liman dokları Liverpool Mersey Nehri üzerinde bulunmaktadır ve gunumuzde turizm ve diger dektorler icin kullanilmaktadir. Dünyada ilk yolcu taşımak için kurulan tren hattı 1830'da açılan "Liverpool-Manchester Hattı"'dır ve bu hattın doğu ucunda bulunan ve şimdi "Manchester Bilim ve Sanayi Müzesi"'nin bir parçası olan eski Manchester istasyonu dünyanın en eski tren garlarından biridir. Dünya'da ilk "programlanabilen komputer" Manchester Üniversitesi'nde yapılmıştır ve bu eski bilimsel alet üniversitede saklanmaktadır. En eski radyo-astronomi radyo teleskopu ve günümüzde bile üçüncü büyük radyo teleskopu olan "Lovelle Teleskopu" "Jodrell Bank Rasathanesi"nde Manchester Üniversitesi idaresi altında Cheshire'de 1945de kurulmuştur. Dünya'da en eski nükleer elektrik santralı 1956da Cumbria'da "Sellafield'de "Calder Hall Nükleer Santralı" adıyla kurulmuştur. ==Ulaşım== ===Ulaşım stratejisi ve politikası=== Bir milli Birleşik Krallık ulaşım sistemi planlamasına katkı yapmak üzere Bölgesel Asemble'ler bölgedeki uzun döne ulaşımı hakkında bir Bölgesel Ulasım Stratejisi doküman hazırlama ile görevlendirilmişlerdir. Bu bölgesel planlar ülke tümü için "Highways Agency (Karayolları Kurumu" ve "Network Rail (Demiryolları Ağı)" tarafından hazırlanmış stratejik planların bölgesel kısımlarıyla koordineli olması gerekmektedir. Bölge içinde ise stratejik planlama ile görevli yerel bölge idareleri kendi stratejilerini, politikalarını ve uygulama planlarını açıklayan yerel planlar hazırlamaları ve bu planların bölge planı ile koordineli olamsini sağlaması ile görevlendirilmişlerdir. En son Yerel Ulaşım Planlama yayımları Aralık 2006 tarihlidir ve günümüzde lavhedilip fiilen ortadan kalkmış ve sadece törensel kurum olarak kalmış olan Cheshire Kontluğu ulaşım planıdır. En son gelisme/degisme olarak Nisan 2011 Greater Manchester icinde bulunan 10 metropoliten bolge icinde tek bir yorel idare bolumu olarak dolayli secimle gelen uyelerden olusan bir idare konseyi bulunan "Greater Manchester Combined Authority (GMCA)" kurulmustur. Bu buyuk birlesik idareye torensel Greater Manchester Kontlugu alani icinde ulasim startejisi ve politikalari uygulama yetkileri verilmistir. ===Karayolu ulaşımı=== ====Bölgenin tümü için ==== Bölgede ana karayolu kuzey-güney yönlü olan ve kuzeyde İskoçya ve İngiltere ülkesindeki Carlisle şehrinden başlayıp Penrith, Kendal, Lancaster, Preston, Liverpool ve Manchester cıvarlarından geçen "M6 Otoyolu"'dur. Bu yolu yılda 41,975,000 kara yolu vasıtası (günde yaklaşık 120.000) kullandığı tahmin edilmektedir. . M6 Otoyolu Kuzey Batı İngiltere'de bulunan diğer otoyollar ve "A.." (örneğin A59) şeklinde ad verilmiş diğer ana karayolları ile bir ağ halinde bağlıdır. ====Greater Manchester ve Merseyside==== Greater Manchester ve Liverpool megapolis bölgesi Kuzey Batı bölgesinde yaşayan 4 milyon kişinin bulunduğu ve tüm bölge nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı alandır. Bu megopolis içindeki ve bunları diğer yerel alanlara ve bölgelere bağlayan karayollar ağı ekonomi bakımdan hayati öneme haiz olduğu için çok geliştirilmiştir. Bu ağın en önemli ögeleri otoyollardır. Liverpool-Manchester megapolisi içindeki M6'den başka otoyolları şunlardır: * M62 : İngiltere'yi batı-doğu yönünden kesen ve İrlanda Denizi üzerinde Liverpool ile Kuzey Deniz üzerindeki Hull şehrini Manchester yanından bağlayan ve günlük kullanımı yaklaşık 78.000 vasıta olduğu tahmin edilen ana kara yoludur. *M61: Manchester'i Preston'a bağlar. Güney Manchester'i Cheshire ve Galler Ülkesi'nne bağlar. *M60: Manchester'in dış çevre oto yoludur. *M67 ve M66: Aynı sırayla Manchester'den doğu ve kuzey yönlülerdir ve Manchester'i etrafında bulunan daha küçük yerleşim kentlerine bağlarlar. Bu otoyollar yanında bu megapolis karayolları ağını teşkil eden çok sayıda A-önemde, B-önemde ve daha çok önemli yerel karayolu bulunmaktadır. ====Cumbria==== Cumbria Kontluğu içinde M6 otoyolu kontluk arazisi doğusunda bulunup Lancashire ıle sınırdan İskoçya-İngiltere sınırına kadar uzanmaktadır. Şu A-önemli karayollar bu kontta bulunmaktdır: *A74(M): Carlisle'da sona eren M6 otoyolundan İskoçya'dan gelen M74 otoyolunu karşılamak üzere 2006-2008 döneminde otoyol standartlarına yükseltilmiş ana otoyol. *A590: Günlük 14,000 vasıta taşıyan A590 karayolu Barrow-ın-Furness'i Kendal'a bağlar. *A595: Bu yol batı Cumbria'da İrlanda Denizi sahilinden Barrow'dan başlayıp Whitehaven ile Workington kasabalarından geçerek Çarlisle'a gider. *A591: Bu yol Kendal ile İngiltere Goller Bölgesi yerleşkeleri (Windermere, Ambleside ve Keswick arasındadır. Diğer A-önemli yollar A5092, A66 ve A596'dır. ====Lancashire==== Lancashire'da şu otoyollar bulunur: *M6: Bu böge omurga karayolu Lancashire'da Lancaster'den Chörley'e kuzy-güney yönünde geçip Lancashire ıcın hayatı önem haizdir. *M55: 18km uzunluğunda Preston ile Blackpool arasındadır. *M65: Doğu-batı yönünde Colne'dan başlayıp Burnley, Accrington, Blackburn yoluyla Preston'da biter. *M61: Preston civarında M6'yi Chorley'i ve Manchester civarına bağlayan otoyolu Lancashire'da şu A-önemli yollar bulunur: * Lancaster-Morecombe bölgesi için: A683, A6 and A589 * Blackpool Fylde yarımadası için: A587, A584, A583, A585 * Preston ve civarı için: A6, A59, A585, A584, A583, A582 * Lancashire'ın doğusu için: A59, A6119, A677, A679, A666, A680, A56, A646, A682. ====Cheshire==== Cheshire Kontluğu arazisinde karayolları ağı 5500km uzunluktadır. Bu kontluk arazisinde şu otoyollar bulunur: * M6: Bu Kuzey Batı İngilter'yi Batı İç-Orta İngiltere bölgesine bağlayan omurga karayoldur. Cheshire bölge polis idaresi tarafından Cheshire'da günde yaklaşık 140.000 vasıta taşıdığı tahmin edilmiştir. *M56: Chester'i doğuya M6 otoyoluna bağlar *M63:Chester ile Birkenhead'i Wirral yarımadası ortasından geçerek birbirine bağlar. *M62: Kontluğun kuzeyinde olup Merşeyside ıle Greater Manchester'i birleştirir. Cheshire'da şu A-önemli yollar bulunur: * Chester kontluk merkez şehri için: A55, A483, A494 * M6 otoyolu batısında bulunan Crewe, Northwich ve Sandbach ıcın: A54, A51, A49, A533, A530. Bu yollar güneyde bulunan Batı Orta-İç İngiltere'dekli kentlere (örneğin Stoke-on-Trent) bağlanırlar. * M6 otoyolu doğusunda Maccledfield ve Congleton kentler bulunan nisbeten işsiz doğa güzelliği için bilinen Peak District (Doruklar Bölgesi) alanı için: A6, A537, A536, A34 , A523, A566. ===Hava ulaşımı=== Bölgede bulunan en önemli uluslararsı uçak meydanı Manchester Hava Alanı'dır. Bu havalanı kullanan yolcu sayısı 2007 itibariyle (18,7 milyonu ünluslarası uçak seferlerini kullanna dahil) 22,1 milyon yolcudur. Dünyanın her tarfında bulunan hava alanlarına uçuş yapılabilen hava alanında üç büyük yolcu terminalı ve bir dünya ticari eşya terminalı bulunmaktadır. 2007'de yapılan uçuş sayısına göre sırayla bu hava alanının çok kullanan hayva yolları şirketleri şunlardır: Flybe, BMİ, British Airways, Jet2.com ve Lufthansa. Uzun-mesafeli uçuşlar yapan American Airlines, Delta Air Lines, Virgin Atlantic, Singapore Airlines ve Emirates şirketleri de bu havaalanından uçuş seferleri yapmaktadır. 2007'de Manchester havaalanından 222,703 iniş ve kalkış yapıldığı belgelidir. Manchester Havaalanı aynı zamanda Birleşik Krallık yaz tatilleri için charter uçuşları yapan Thomas Cook Airlines, Monarch Airlines, First Choice Airways ve Thomson Airways adlı şirketlere da hizmet sağlamaktadır. Bölgede çok hızlı büyüyen ve ikinci büyük uluslararası uçuş hizmeti sağlayan uçak meydanı Liverpool John Lennon Havaalanı'dır. Bu havaalanın kullanan uçak yolcusu sayısı 1997de 690 binden 2007de 5,5 milyan civarına artmıştır. Bu hava alanı çoğunlukla diğer Birleşik Krallık ve Avrupa havaalanlarına sefer yapan şirketlere hizmet sağlamaktadır ve bunların başında EasyJet ve Ryanair gelemektedir. Bölgeden uluslararası yolcu uçuşlari sağlayan diğer bir önemli havaalaini da 2006'da yenileştirilen Blackpool Uluslararası Havaalanı'dır ve 2007de bu havaalanını yılda 500 bin civarında yolcu kullanmıştır. Bu havaalanından en fazla uçuş İspanya'da Kanarya Adaları ve İrlanda'ya yapılmaktadır. 'Cheshire * "Hawarden Havaalanı" – Özel ve özel şirketler ucusları için "Airbus UK" tarafından işletilmektedir. Cumbria * "Barrow/Walney Adasi Havaalanı" – "BAE Systems Şubmarine Solutions" denizaltı yapım şirketini özel uçuşlarai için kullanılır. * "Carlisle Havaalani" – Özel lojistik şirketi olan "Eddie Stobart Ltd." tarafından genelllikle kargo uçuşları için kullanılır. Greater Manchester * Manchester Havaalanı – Önemli bir uluslararası uçak alanı. İşletmeci "Manchester Airport Group" * "Şehir Havaalanı, Manchester" – Halka açık "City Airport Manchester Ltd" tarafından işletilen küçük bir havaalanı. * "Woodford Hava Meydani" – "BAE Systems" tarafından bölgesel uçuşlar sağlayan uçaklar için özel kullanılır. Lancashire * Blackpool Uluslararası Havaalanı – Birleşik Krallık ve Avrupa'ya uçuş seferleri için. İşletmeci: "Balfour Beatty" * "Warton Havaalanı – BAE Systems şirketi özel uçuşları için Merseyside' * Liverpool John Lennon Havaalanı – Dünyanın her yanına uçuşlar için uluslararası havaalanı. İşletmeci "Liverpool Airport plc". * RAF WoodvaleKraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri havaalanı * "Southport Birkdale Kumlukları uçak pisti" – Southport plajı kumluklarında özellikle yaz tatilcilerine hava manzaraları sağlamak için uçuşlar yapan ufak uçaklar için izinle kurulan pist. ===Demiryolu ulaşımı=== Liverpool ve Manchester şehirleri etrafında çok geniş bir demiryolu ağı üzerinde geniş şehir varoşları seferleri yapılmaktadır. Bu varoş hatlarının işletilmesi Liverp0ol ve civarında Merseyrail ve törensel Greater Manchester Kontluğu içinde Nisan 2001'den itibaren "Transport for Greater Manchester (TfGM)" tarafından yapılmaktadır. Kuzey-Batı İngiltere'de ana demir yolu işletmecisi "West Coast Main Line (Batı Sahil Ana Hattı)" üzerinde seferler yapan "Virgin Trains" şirketidir. Bu "West Coast Main Line (Batı Sahil Ana Hattı)" üzerinde trenler işletilmekte iken 10 yıl süren bir tevsi yatırımına hedef olmuştur ve bu tevsi 2008de bitirilmiştir. Günümüzde İskoçya-Londra ana hat seferleri "Virgin Trains" şirketine ait olan "Pendelino" adlı viraja doğru eğilebilen hızlı tren katarları 250km/saata kadar hız yapan seferler yapmaktadır. Örneğin 401 km olan Glasgow Central- Londra Euston istasyonları arasındaki seferler yaklaşık 4 saata indirilmiştir. Bu hatta bulunan Kuzey-Batı Bölgesi Çarlisle, Lancaster, Preston, Warrington istasyonları Londra'ya bu hızlı tren seferlerinden yararlanmıştır. Aynı gelişmeler Liverpool Lime Street-Londra Euston ve Manchester Piccadilly-Londra Euston seferlerini de çok hızlandırmıştır. Diğer önemli tren işletme şirket Warrington üzerinden "Liverpool Lime Street İstasyonu" ile "Manchester Piccadilly İstayonu" seferleri yapan "North TransPennine" şirketidir. "Caldervale Hattı" üzerinden doğu-batı yönde Yorkshire ıstasyonlarından Blackpool North istasyona seferler de bulunmaktadır. ===Deniz ulaşımı=== Liverpool limanından "Gladstone Doku"'ndan Dublin'e "P&O İrish Sea" şirketi tarafından işletilen ve Douglas, Man Adası limanına "Isle of Man Steam Packet" Şirketi tarafından işletilen feribotlar ve Birkenhead'deki "Twelve Quays" terminalından Belfast'a ve Dublin'e "Norfolkline Irish Sea Ferries" Şirketi taraafından işletilen feribotlarla düzgün servis verilmektedirler.
limanından "Stena Lines" Şirketi "Larne", Kuzey İrlanda feribot seferleri yapmaktadır. Heysham limanından "Isle of Man Steam Packet" Şirketi tarafından işletilen Douglas, Man Adası feribot servisi bulunmaktadır. Liverpool limanı son yıllarda turistik "cruise" seferleri yapan çok sayıda özel büyük turistik gemiler için terminal olmaya başlamıştır. ==Eğitim== ===Üniversiteler=== Kuzey-Batı İngiltere'de bulunan 12 üniversite hakkında bazı bilgiler şöyle özetlenebilir: Kuzey-Batı İngiltere üniversitelerinde eğitim gören diploma öğrencilerinin %60'ından fazlası yine Kuzey-Batı İngiltere'de oturmaktadırlar. Kuzey-batı İngiltere üniversitelerinde okuyan öğrencilerin çoğunluğu coğrafi olarak düşük gelir sınıflarinin oturduklari istatistiksel alanlardan gelmektedirler. Kuzey-Batı İngiltere üniversitelerinden diploma aldıktan sonra mezunların %65inden biraz çoğu Kuzey-Batı İngiltere'de, özellikle Manchester'de, iş bulmaktadırlar. ==Yerel medya== ===Yerel medya televizyon birimleri=== 2009'dan beri Kuzey-Batı İngiltere'de TV yayımlar istayonları digital olarak yayım yapmaktadır. Bu yayımlar istasyonu bölgenin güneyi için "Winter Hill"'de ve Cumbria için "Caldbeck"'te bulunmaktadır. *
BBC Televizyon: Merkez Oxford Road, Manchester. BBC North West Tonight bölgesel haberler programı burada yapımlanır. Kuzey Cumbria için bölgesel haberler Kuzey Doğu İngiltere'de ' Newcastle-upon-Tyne'de yapımlanan "Look North" programında yayımlanır. BBC, spor TV yayımları, çocuk programları TV yayımları ve BBC "Radyo Five" yayımları yapım merkezlerini "Salford Quays"'de yapılan MediaCıty'ye nakletmektedir. *Granada Television: Merkezi ve stüdyoları Manchester'de. Birçok iyi bilinen İTV programları burada yayımlanır'. Bölgesel Granada Reports günlük program yapımı ve yayını buradandır.. *Border Television. Merkezi Carlisle'da. Bölgesel programı Lookaround. ===Yerel medya radyo birimleri=== * BBC yerel radyolar: "BBC Radio Manchester", "BBC Radio Merseyside", "BBC Radio Lancashire" ve "BBC Radio Cumbria". BBC milli radyo istasyonları için telsiz merkezleri: "Holme Moss" ( Merseyside, Greater Manchester ve Cheshire için) ve "Sandale" (Cumbria için). * Ticari özel sektör radyo istasyonları: "Real Radio North West" (eskiden "105.4 Century FM") (Salford), "97.4 Rock FM" (Preston), "Radio City 96.7" (Liverpool), "102 Capital FM" (eskiden "Galaxy") (Manchester), "Key 103" Castlefield, "Juice FM" (Liverpool), "The Bay" (Lancaster, Barrow-in-Furness, Morecambe ve civarı), "CFM Radio" (Carlisle), "Lakeland Radio" (Kendal), "XFM Manchester" (Salford), "Wire FM" (Warrington), "The Revolution" (Oldham), "104.9 Imagine FM" (Stockport), "106.5 Central Radio" (eskiden "Proud FM") (Preston), "Heart" (Kuzey Batı ve Galler), "Tower FM" (Bolton), "RadioWave 96.5" (Blackpool), "Dune FM" (Southport), "Wish FM" (Wigan ve St Helens), "2BR" (Burnley ve Pendle), and "107 The Bee" (Blackburn). ===Bolgedeki yerel gazeteler=== *Manchester Evening News, Manchester *Liverpool Echo, Liverpool *North-West Evening Mail, Barrow-in-Furness *Lancashire Evening Post, Preston *News and Star, Carlisle *Liverpool Daily Post, Liverpool *Blackpool Gazette, Blackpool *Wigan Evening Post, Wigan *Oldham Evening Chronicle, Oldham *The Reporter St Helens *The Star, St Helens *Chester Evening Leader, Chester *Southport Visiter, Southport *Lancashire Telegraph, Blackburn *Bury Times, Bury *Bolton News, Bolton *Westmorland Gazette, Kendal ==Kardeş şehirler== ==Futbol== Şu liste 2010-2011 sezonunda Premier League ve The Football League futbol liglerinde yetiştikleri pozisyonlar sırasıyla Kuzey-Batı İngiltere'de bulunan takımları gösterir: ===Premier League takımları=== * 1) Manchester United (Trafford, Greater Manchester) '(1.) * 2) Manchester City FC (Manchester, Greater Manchester) (3.) * 3) Liverpool FC (Liverpool, Merseyside) (6.) * 4) Everton FC (Liverpool, Merseyside) (8.) * 5) Blackburn Rovers (Blackburn ile Darwen, Lancashire) (9.) * 6) Bölton Wanderers (Bolton, Greater Manchester) (13.) * 7) Wigan Athletic (Wigan, Greater Manchester) (16.) * 8) Blackpool FC (Blackpool, Lancashire) (18.) ===Championship takımları=== * 9) Burnley FC (Burnley, Lancashire) (Premier League'de 18., küme düştü) * 10) Preston North End (Preston, Lancashire) (17.) ===League One takımları=== * 11) Carlisle United (Carlisle, Cumbria) (14.) * 12) Oldham Athletic (Oldham, Greater Manchester) (16.) * 13) Tranmere Rovers (The Wirral, Merşeyside) (19.) * 14) Rochdale FC (Rochdale, Greater Manchester) (League Two'da 2., küme yükseldi) ===League Two takımları=== * 15) Stockport County (Stoçkport, Greater Manchester) (League One 'da 24. küme düştü) * 16) Morecambe FC (Moreçambe, Lancashire) (4.) * 17) Bury FC (Bury, Greater Manchester) (9.) * 18) Accrington Stanley (Hyndburn, Lancashire) (15.) * 19) Crewe Alexandra (Cheshire East, Cheshire) (18.) * 20) Macclesfield Town (Cheshire East, Cheshire) (19.) Kuzey-Batı 2010-2011 sezonu itibariyle İngiltere'de Premier League ve Football League'de bulunan 20 takım bulunmaktadır: Greater Manchester'den 8 takım (%40) Lancashire'den 6 takım (%30) Merşeyside'dan 3 takım (%15) Cheshire'dan 2 takım (%10) Cumbria'dan 1 takım (%5). İngiltere'de Premier League ve Football League'de oiynayan tüm ytakımlardan %23'u Kuzey-Batı İngiltere'de kuruludur. Premier League'de Kuzey-Batı İngiltere'de kurulu takım sayısı 8 olup diğer herhengi bir İngiltere bölgesinde bu kadar yüksek sayıda Premier League takımı bulunmaz. Kuzey-Batı İngiltere'de bulunan takımlar 109 Football League yılı içinde 53 kere birinciliği almışlardır. ==Kaynakça== ==Ayrıca bakınız== * İngiltere'nin bölgeleri

Dış bağlantılar

* Kuzey Batı için Hükümet Ofisi * Kuzey Batı: Devlet bilgi dosyası * Kuzey-Batı Yöresel Gelişme Kurumu * Kuzey-Batı Bölgesel Asemblesi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar