Kuzey Avrupa ülkeleri

İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya İskandinav ülkeleri olarak bilinir. Estonya, Letonya ve Litvanya ise Baltık Ülkelerini oluşturur. Ayrıca, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen güneyinde yer alan ve bir ada ülkesi olan İzlanda da bu gruba dahil edilebilir.

İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya İskandinav ülkeleri olarak bilinir. Estonya, Letonya ve Litvanya ise Baltık Ülkelerini oluşturur. Ayrıca, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen güneyinde yer alan ve bir ada ülkesi olan İzlanda da bu gruba dahil edilebilir. Kuzey Denizi ile Baltık denizi arasında bulunan bu ülkelerin hepsi birer yarımada üzerinde yer almaktadır. Bu ülkeler az nüfusludur; halkın gelir ve eğitim düzeyi yüksektir. Nüfus artışı çok düşüktür. Ormancılık ve balıkçılık ileridir.

Bu ülkelerin ortak özelliği, yüksek enlemlerde yer almalarından dolayı yaz mevsiminin serin geçmesi ve kısa sürmesidir; ancak gündüz süresinin çok uzundur. Hatta yazın İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın kuzey kesiminden geçen Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde güneş batmamaktadır. Yaz günleri uzun olduğu için bitkiler, orta ve alçak enlemlere göre daha fazla fotosentez yaparak kısa sürede büyümektedir. Mesela buğday, arpa, orta ve alçak enlemlere göre daha kısa sürede, yani 1,5-2 ay içinde olgunlaşarak hasat edilmektedir. Buradaki ağaçlar soğuğa çok dayanıklıdır. Bunların başında sarıçam, ladin, göknar, melez (Larix)den oluşan iğne yapraklı ve kışın yaprağını döken söğüt ve gövdesindeki zarlar arasında hava taşıyan huş (Betula) ağaçları gelmektedir.

İskandinavya yarımadasının batı kıyıları kışın, Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisinden dolayı nispeten ılık geçer. İç kısımlar ise çok soğuk geçer; göller ve akarsular donar.

Demir ve bazı madenler ile Kuzey Denizi'nden çıkarılan petrol dışında pek zengin maden yataklarının olmadığı bu ülkelerde kişi başına düşen milli gelir çok yüksektir; İnsanların yaşama şartları iyi, hayat standartları yüksek ve ömürleri uzundur. Bunun başlıca sebepleri, nüfuslarının az olmasının yanında, insanlarının iyi eğitim görmüş olmaları ve modern teknolojiyi her alanda kullanmalarıdır. Bol miktarda hayvan ve orman ürünleri üretilir. Denizlerden bol miktarda avlanan balıkların önemli bir bölümü ihraç edilir. Maden sanayii ileridir. İsveç, kendine özgü çelik ürünleri ve bundan yapılmış motor ve taşıt araçları ile tanınmıştır. Son yıllarda turizm faaliyetleri de gelişme göstermektedir.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kuzey Avrupa ülkeleri ilgili konular

 • Avrupa

  Avrasya olarak bilinen eski dünya kıtasının batısındaki büyük yarımada olan Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib) Güneşin Battığı tara
 • Batı Avrupa

  Batı Avrupa, Avrupa kıtasının batısında yer alan bölgeye verilen isim. Batı Avrupa, güneyde İspanya ve Akdeniz doğuda Almanya, İsviçre ve
 • Orta Avrupa

  Orta Avrupa, Doğu ile Batı Avrupa arasındaki bir bölgedir.
 • Avrupa Ülkeleri

  Avrupa kıtasında yer alan ülkeler. Bunlar;ÜlkeLüksemburgNorveçSan MarinoİsviçreDanimarkaİzlandaAvusturyaİrlandaBelçikaHollandaİngiltereAlm
 • Avrupa devletleri

  Avrupa, Dünyanın 7 kıtasından birisidir, Asya ile birlikte Avrasya coğrafi ve yerleşim bölgesini oluşturmaktadır. Avrupa'nın yüzölçümü
 • Europa posta pulları

  Europa posta pulları 1956 yılından başlayarak Avrupa ülkeleri, 1958 yılından sonra ise Avrupa ülkeleri arasında kurulan Avrupa Posta ve Telek
 • Milli gelire göre Avrupa ülkeleri

  Burada Avrupa ülkelerinin millî gelirlerlerine göre (Gayri safi yurtiçi hasıla) 2008 Nisan'da IMF verilerine göre oluşturulmuştur. Harita da 2
 • Avrupa Körling Şampiyonası

  Avrupa Körling Şampiyonası , çeşitli Avrupa ülkeleri arasında düzenlenen, Avrupa Körling Federasyonu'nun organize ettiği bir körling turnuv