Kuzey Osetya-Alanya

Kısaca: Kuzey Osetya-Alanya ya da resmî adıyla Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya'da Rusya Federasyonu üyesi bir cumhuriyettir. Yüzölçümü 8.000 km², nüfusu 710.275 (2002), başkenti Vladikavkaz'dır. ...devamı ☟

Kuzey Osetya-Alanya
Kuzey Osetya-Alanya

Kuzey Osetya-Alanya ya da resmi adıyla Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya'da Rusya Federasyonu üyesi bir cumhuriyettir. Yüzölçümü 8.000km², nüfusu 710.275 (2002), başkenti Vladikavkaz'dır. Nüfusun %62.7'si Oset (445.310), %23.2'si Rus (164.754), %3'ü İnguş (21.442), kalanı Ermenidir. Osetlerin çoğunluğu Ortodoks Hıristiyan, bir bölümü Sünni/Hanefi Müslümandır (%30). Coğrafya Bölge dağlıktır, Güneyde Cimara Dağında yükseklik 4.780 m'yi aşar. Çok sayıda akarsu derin vadiler içinden geçerek kuzeye doğru akar, Terek ve Sunja ırmaklarına dökülür. Dağların hemen kuzeyinde başlayan düzlükler kuzeydeki Rus yoğun nüfuslu Mozdok rayonunda ovaya dönüşür ve Orta Terek Ovası içinde yer alır. En güneyde ve en yüksek yerlerde çıplak kayalar ve buzullar bulunur. Daha aşağıya doğru Alp tipi çayırlar, ladin, göknar ve çam ormanları, daha aşağıda yaprak döken meşe ve kayın ormanları, en aşağıda da çayır ve step bitkileri görülür. Düzlüklerdeki verimli topraklarda sulama ile tarım ve meyvecilik yapılır. Küçük ve büyük baş sürüler yazın yüksek çayırlara götürülür. Arıcılık ve berrak akarsu ve göllerde alabalık avcılığı yapılır. Yaban hayatı, koruma alanları oluşturularak koruma altına alınmıştır. Yükseltiye göre yağış miktarı artar ve iklim sertleşir. Tarih Osetler İran dil grupuna giren bir dil konuşurlar, ancak komşu Kafkas halklarıyla gerçekleşen ortak yaşam sonucu, Osetçe bazı sözcükler ve ses düzeni yönünden Kafkas etkileri gösterir. Osetlerin İskit ve Sarmatlar ile onların ardılı Alanların soyundan geldiği sanılmaktadır. Bu nedenle Kuzey Osetya'nın bir adı da "Alania" yapılmıştır. Osetler 6. yüzyılda bugünkü İnguşya Cumhuriyetinin Magas civarı ve Kuzey Osetya'nın kuzeydoğu bölgesine yerleşmişlerdir. 1222'de başlayan Moğol istilası Kuzey Kafkasya ile birlikte Kuzey Osetya'yı da etkilemiştir. 14. yüzyılda Cuci'nin torunların kurdukları Altın Orda'nın baskısıyla güneye inerek dağlık alanlara yerleşmek zorunda kalmışlardır. 1557'de batı komşuları Kabartayların bir dostluk anlaşmasıyla Rus koruması altına girmesiyle, Osetler arasında da Rus nüfuzu yayılmaya başlamış, 1774'te Osmanlı Devletini yenen Rusya İmparatorluğu, Kabardiya ile birlikte Osetya'da tam bir denetim kurmuşlardır. Ruslar, 1774 sonrasında Osetler arasında Hıristiyanlığı yayarak ve 1860'larda Müslüman Osetlerin çoğunu da Anadolu'ya göndererek dengeyi Hıristiyan Osetlerin lehine çevirmişlerdir. Yarı feodal bir yapısı bulunan Osetya'da kölelik ve feodal ayrıcalıklar 1868-69'da kaldırılmıştır. 1921'de oluşturulan ve Rus SFSC'ne bağlı Dağlı Özerk SSC içinde bir ulusal okrug olarak yer alan Kuzey Osetya, daha sonra bir özerk oblast, 1936'da da özerk cumhuriyet yapıldı. Aralık 1991 sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılması üzerine oluşan RF içinde bir üye cumhuriyet olarak kaldı. 1944'te Stalin döneminde doğu komşuları İnguşların Orta Asya'ya sürgüne gönderilmesiyle Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyeti dağılmıştır. Ve 1944 öncesinde İnguşların yaşadıkları Prigorodni rayonu Kuzey Osetya'ya eklenmiştir. 1957'de sürgünden dönmüş olan İnguşlar eski topraklarını Osetler'den geri almak istemişlerdir. Bu yüzden anlaşmazlık ve çatışmalar da yaşanmıştır. Ayrıca Gürcistan'dan tek yanlı ayrılıp bağımsızlık ilan eden Güney Osetya'dan da bir Oset sığınmacı akınına uğramıştır. 2008 yılında Rusya-Güney Osetya (Gürcistan) savaşı sırasında Gürcistan ve Güney Osetya'dan kaçanların barınağı oldu.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kuzey Osetya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
3 yıl önce

bağlanıp Kuzey Osetya-Alanya adını almıştır. 1936 Sovyet Anayasası'nın 5 Aralık 1936'da kabul edilmesiyle birlikte Kuzey Osetya Özerk Bölgesi, Kuzey Kafkasya...

Mozdok
3 yıl önce

Mozdok (Rusça: Моздо́к; Osetçe: Мæздæг), Rusya'nın Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ne bağlı Mozdok rayonunun merkezi olan şehirdir. Terek Nehri'nin sol...

FK Alaniya Vladikavkaz
6 yıl önce

Alanya (Osetçe: Алани/Alani, Rusça: Алания Владикавказ/Alanya Vladikavkaz), Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ndeki Vladikavkaz kentinde 1921 yılında kurulmuş...

Mozdok rayonu
6 yıl önce

Моздо́кский райо́н, Osetçe: Мæздæджы район), Rusya Federasyonuna bağlı Kuzey Osetya-Alanya'nın bir rayonu. Yönetim merkezi Mozdok şehridir. 2010 yılı rakamlarına...

Güney Osetya
3 yıl önce

Osetiya), veya Nisan 2017 tarihinde kabul edilen resmî adıyla Güney Osetya Cumhuriyeti - Alanya Devleti Kafkasların güneyinde ihtilaflı bölge ve kısmen tanınmış...

Güney Osetya, Gürcüce, Gürcüstan, Osetçe, Samaçablo, Sovyet, Sovyetler Birliği, Tshinvali, Osetya, Güney Osetya Sorunu
Güney Osetya bayrağı
6 yıl önce

Güney Osetya Cumhuriyeti Bayrağı beyaz, kırmızı ve altın sarısı üç yatay şeritten oluşur. Bayrak renkleri antik Alanlar'dan beri bilinmektedir. Kırmızı;...

Osetçe
3 yıl önce

Osetlerin konuştuğu dildir. Asıl olarak Rusya içindeki Kuzey Osetya-Alanya’da ve Gürcistan’da Güney Osetya’da konuşulur. Osetçe konuşan toplam kişi sayısı 700...

Osetçe, Dil, Dil aileleri, Güney Osetya, Gürcistan, Hint-Avrupa dilleri, ISO 639, Kafkasya, Kuzey Osetya, Osetya, Resmí® dil
Kuzey Kafkasya ekonomik bölgesi
3 yıl önce

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Krasnodar Krayı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti Rostov Oblastı Stavropol Krayı Bölge Rusya Federasyonu'nun...