Kuzeybat�� Kafkas Dilleri

Kuzeybatı Kafkas dilleri

Kuzeybatı Kafkas dilleri ya da Abhaz-Adige dilleri, Kafkas dilleri ailesi içinde yer alır ve asıl olarak Kafkasya'nın kuzeybatı bölümünde konuşulur. Kuzey Kafkas dillerini oluşturan iki gruptan biridir.

Kaşkaca

toponimlerden dolayı Hattice ile ilişkilendirilir. Ayrıca Kaşka dilinin Kuzeybatı Kafkas dilleri ile ilişkili olduğu da ihtimaller arasındadır. "Kaşka" adı

Abhazca

Abhazca, Abhazların konuştuğu Kuzeybatı Kafkas dili.

Abazaca

Abazaca (Абаза Бызшва, ``Abaza ByzÅ¡wa``), Kuzeybatı Kafkas dillerinden biridir. Abazaların konuştuğu bu dil, Abhazca ile yakın akrabadır.Bugün Kuzey Kafkasya`da 40.000 kişi tarafından konuşulur. Abazaların önemli bölümü(%75) 1864 göçüyle Osman...

Abaza dili

Abazaca (Abazaca: Абаза Бызшва, Abaza Bızşva), Kuzeybatı Kafkas dillerinden biridir. Abazaların konuştuğu bu dil, Abhazca ile yakın akrabadır.

Dava (anlam ayrımı)

* Dava hukuk terimi.* ''Dava'', Franz Kafka'nın 1925 tarihli romanı.* ''Dava'', Nikolay Vasilyeviç Gogol'ün romanı* ''Le Procès / Dava'', Orson Welles'in Kafka romanından uyarladığı 1962 tarihli filmi.

Abhazlar

Kafkas Dağları'nın kuzeyinde, Abhazistan dolaylarında yaşayan bir kavimdir. Abhazlar da denir. Bu kavmi eski Yunanlılar "Abaskiler", Ortaçağ Bizans tarihçileri ise "Abasgiler" adıyla anardı. Abazalar, 17. yüzyıldan itibaren anayurtlarında Kafkas Dağlar...

Abaza

Abaza aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Abhaz

Abhazlar (Abhazca: Аҧсуа, Apsva veya Apsua; Abhazya’da yaşayan Güney Kafkas halkı. Gürcistan dışında en büyük Abhaz nüfusu Türkiye’dedir.

Kabardeyce

Kabardeyce; Kabardey dilidir. Adige diliyle yakın akrabadır. Her iki dil de Kuzeybatı Kafkas dil ailesine mensuptur. Günümüzde Ürdün, Türkiye ve Rusya Federasyonu'ndaki Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde konuşulmaktadır.