L��Kap Ve Unvanlar��N Kald��R��Lmas�� Hakk��Ndaki Kanun

Ağa

Ağa Türk devletlerinde askeri ve sivil kuruluşlarda kullanılan bir unvan.Moğolca büyük erkek kardeş manasındaki “aka” kelimesinden Türkçeleşmiştir. Bu manâsından başka, bazı lehçelerde baba, dede, amca, dayı, abla gibi yaşça büyük akrabalar için kullanılm...

Osmanlı Hanedanı

Galler Prensesi

yabgu

Yabgu, eski Türk devletlerinde hükümdar anlamında kullanılan unvan.

Kim Jong-il'in unvanları listesi

Kim Jong-il, Kuzey Kore'nin lideri iken, ülkede yalnızca ismiyle değil, birçok unvanla anılmakta idi. Hakkındaki bütün yayınlarda en az bir tane unvanı geçmekte ve adı da özel kalın harflerle yazılmakta idi. Bu unvanlar, Kore İşçi Partisi tarafından geliş...

Büyükusta

Büyükusta, çok güçlü satranç ustalarına FIDE tarafından verilen bir unvandır. "Dünya Şampiyonu" unvanı bir yana bırakılırsa büyükusta, bir satranç oyuncusunun erişebileceği en yüksek onurdur.

lort

Lort ünvanı alan kadınlara bir örnek olarak verilebilir.

Earl

Emir

Emir, Müslüman Ortadoğu ülkelerinde bey, askeri komutan, vali ya da yüksek rütbeli subay. Zaman zaman askeri önderler için kullanılan emirü'l-müminin unvanını, büyük olasılıkla Kuran'daki Allah'a, peygambere ve aranızda komuta yetkisiyle donatılanlarla (u...

Western Cape