L��Kosit

Telin Direnci

Plastik ekstrüzyon

Plastik Ekstrüzyon boru, hortum,kablo, profil vb. plastik malzemelerin yapımında kullanılan bir imalat yöntemidir.

Ülserli kolit

Kolit kalın barsağın iltihaplanması ile karakterize edilen bir sindirim sistemi hastalığıdır. Kolit kelimesi Latince Kol kelimesinden türemiştir.

Hemorajik kolit

Kolit kalın barsağın iltihaplanması ile karakterize edilen bir sindirim sistemi hastalığıdır. Kolit kelimesi Latince Kol kelimesinden türemiştir.

Bakır(II) oksit

Xn) Dangerous for the environment (N)

Azot oksit

Azot oksit ya da azot monoksit, kimyasal formülü NO olan bir bileşiktir. Bu gaz, -insanlar da dahil olmak üzere- memelilerin vücutlarında önemli bir sinyal molekülü olmasının yanı sıra kimyasal endüstride de önemli bir ara üründür. Ayrıca NO, araba motorl...

Çekme testi

Çekme testi, bir numunenin kopana dek tek eksende çekme kuvvetlerine maruz bırakıldığı temel bir malzeme bilimi testidir. Testten elde edilen sonuçlar herhangi bir uygulama için malzeme seçimi, kalite kontrol ve malzemenin diğer kuvvetler altında nasıl da...

Jerzy Kosi?ski

Posit

oksit

Oksit Oksijen ve diğer bir elementten meydana gelmiş herhangi bir bileşik. Ekseriya bir önek oksijen atomlarının sayısını belirtmede kullanılır. Titandioksit (TiO2), fosfor pentoksit (P2O5) ve karbonmonoksit (CO) gibi. En yaygın bilinen oksit, sudur (H2O)...