Lağımcılar

Kısaca: Lağımcılar Osmanlı Askeri Teşkilatı'nda yeniçerilerin içinde bir ocaktır. Görevleri özellikle kale kuşatmalarında tünel kazarak sur duvarlarına ulaşmak ve surları alttan havaya uçurmak veya kale içine kadar tünel kazarak kaleyi içten fethetmektir. Ateşli silahlarla yapılan savaşlarda da karşı sipere kadar tünel kazılıp bomba ile patlatılırak düşman askerine ve siperlerine zarar verilir. Lağım (tünel) kazma günümüzde de kullanılan bir savaş taktiğidir. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lağımcı Ocağı
3 hafta önce

Lağımcılar Osmanlı Ordusu'nda yeniçerilerin içinde bir ocaktır. Görevleri özellikle kale kuşatmalarında tünel kazarak sur duvarlarına ulaşmak ve surları...

Lağım
3 hafta önce

verilen ad. Savaşlarda bu faaliyetleri yürüten istihkam sınıfı askerlerine lağımcılar, lağımcıların bağlı bulundukları ocağa da Lağımcı Ocağı adı verilirdi....

Lağımcılık
3 yıl önce

surlar) aşmak için kuşatmalarda kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte lağımcılar, ucu tahkimata yönelen tüneller kazmak suretiyle ulaşırlar ve çoğu uygulamada...

Lağımcılık, Lağımcılar, Kuşatma
çizme
3 hafta önce

ve balıkçıların giydiği, konç ağzı bol, lastik çizme. Lağımcı çizmesi; genellikle lağımcıların giydiği, koncu dizkapaklarının üstüne çıkan kauçuk çizme...

Eyalet Askerleri
3 hafta önce

gördükleri hizmetlere göre, azablar, sekban ve tüfekçiler, icareliler, lağımcılar ve müsellemler olmak üzere beş gruba ayrılırdı.[kaynak belirtilmeli] Azab...

Eyalet Askerleri, Askeriye, Azab, Kapıkulu Ocağı, Osmanlı Devleti, Sipahi, Tarih, Taslak, Tımar, í–şür
Robert Catesby
4 hafta önce

kazarak içine yerleştirdiği barut fıçıları ile kaleleri yıkan (Osmanlılarda lağımcılar) Guy Fawkes'ın gruba katılımıyla da eylemin nasıl yapılacağı belirlenmiş...

Puslu Kıtalar Atlası
3 yıl önce

gelince mezardan kendi çabasıyla çıkmıştır. Vardapet tarafından bulunarak lağımcı ocağına yazdırılır. Ebrehe: Önceleri devlet yararına kullanılan ancak sonrasında...

Puslu Kıtalar Atlası (kitap), 1995, Kitap, Taslak, İhsan Oktay Anar, İletişim Yayınları
Şahi (silah)
3 yıl önce

rivayete göre de Macar Urban sınır dışı edilmemiş, Bizans zindanlarından lağımcılar tarafından kaçırılmıştır.[kaynak belirtilmeli] Urban’ın döktüğü top ve...

Şahi (silah), Bizanslılar, Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti, Silah, Taslak, Top, í–küz, İstanbul`un fethi, Gülle, Macar Urban