La��O Tayfa

Tayf çizgileri

Tayf çizgisi, görsel tayfta yer alan, ve ışıközü fazlası veya eksikliğinden kaynaklanan parlak veya karanlık çizgidir. Tayf çizgileri bir nicem dizgesi (kuantum sistemi) ile tek bir önelciğin (proton) etkileşim sonucudur.

spektroskopi

Maddelerin ışıkla olan etkileşimlerini çalısan, maddelerin soğurduğu ve yaydığı ışığı veya daha genel bir ifadeyle elektromanyetik dalgaları tespit ederek maddenin yapısı hakkinda çıkarımlar yapan tekniktir.

Yıldızların Spektrumu

Yıldız tayflarının çoğu sürekli bir tayf üzerinde siyah çizgilerden meydana gelir. Kirchhoff yasalarından, yıldızların, sürekli tayfını meydana getiren sıcak bir iç kısım ve bunu çevreleyen daha soğuk dış kısımdan (az yoğun gazlardan) oluştuğu söylenebili...

O La La

tayfa

la capital

''La Capital'' Arjantin'de İspanyolca yayınlanan, Santa Fe eyaletine bağlı Rosario kentinde hazırlanan ve basılan günlük gazete.

Sayfa hatası

Sayfa hatası (page fault) sanal bellek tekniğinde başvurulan veri o anda ana bellekte bulunamıyorsa oluşur ve aranan sayfa ana bellekte mevcut değil demektir.

page fault

Sayfa hatası (page fault) sanal bellek tekniğinde başvurulan veri o anda ana bellekte bulunamıyorsa oluşur ve aranan sayfa ana bellekte mevcut değil demektir.

Tavaif-ül Mülk

o la va o la spacca