Keman, Yaylı Çalgılar ve Sürekli bas için la minör Konçerto BWV 1041, Johann Sebastian Bach'ın 1720-1732 yılları arasında Köthen'de yazdığı sanılan eseri.

La minör keman konçertosu (Bach)

Keman, Yaylı Çalgılar ve Sürekli bas için la minör Konçerto BWV 1041, Johann Sebastian Bach'ın 1720-1732 yılları arasında Köthen'de yazdığı sanılan eseri. Eser üç bölümden oluşur: # Allegro moderato # Andante # Allegro assai Birinci bölümün tema motifleri, bölüm boyunca değişik kombinasyonlarla karşımıza çıkar ve gelişir. İkinci bölüm ise sürekli bas partisinin çaldığı ve armonik varyasyonlarla işlediği bir motifin üzerine kemanın dokunaklı olarak sunduğu melodilerden oluşur. Üçüncü bölüm dans havasında, canlı bir tempodadır. Fug tarzında bir serim ile başlar, keman akustik efektleri ile çaldığı solosu bir kadans ve ardından final kısımı takip eder, bölüm başladığı gibi canlı bir şekilde sona eser. == Yeniden düzenlemeleri == Klavsen ve yaylı çalgılar için konçerto no.7 sol minör, BWV 1058, la minör keman konçertosunun daha sonradan G.P.Telemann derneği konserleri için J. S. Bach tarafından yapılmış bir yeniden düzenlemesidir. == Dış bağlantılar == * Konçertonun notaları Violinkonzerte #Violinkonzert a-Moll BWV 1041

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar