Laden

Laden Familyası: Ladengiller (Cistaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Güneybatı ve Kuzey Anadolu.

Beyaz veya pembe çiçekli, 30 cm-3 m boylarında çalılar. Bitkinin yaprakları yapışkanlıdır. Laden bitkisi, daha çok orman yangınlarından sonra, çamın yerini almaktadır. Bundan ötürü laden topluluklarının bulundukları yerler buralarda daha önceden bir çam ormanının olduğunu ispatlamaktadır.

Memleketimizde beş laden türü bulunmaktadır. Bunlar da beyaz ve pembe çiçekli olmak üzere

Laden

Laden Familyası: Ladengiller (Cistaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Güneybatı ve Kuzey Anadolu.

Beyaz veya pembe çiçekli, 30 cm-3 m boylarında çalılar. Bitkinin yaprakları yapışkanlıdır. Laden bitkisi, daha çok orman yangınlarından sonra, çamın yerini almaktadır. Bundan ötürü laden topluluklarının bulundukları yerler buralarda daha önceden bir çam ormanının olduğunu ispatlamaktadır.

Memleketimizde beş laden türü bulunmaktadır. Bunlar da beyaz ve pembe çiçekli olmak üzere iki tipe ayrılır. C. creticus, C. parvifolius pembe çiçekli; C. salvifolius C. laurifolius ve Cimonspeliensis ise beyaz çiçeklidir.

C. creticus ve C. salvifolius türlerinin dal ve yapraklarının kaynatılması suretiyle bir reçine elde edilir. Bu reçineye Ladanum adı verilir. Bileşiminde reçine, uçucu yağ, mum ve kauçuk vardır.

Kullanıldığı yerler: Ladanum, göğüs hastalıklarında, parfümeri ve kozmetik sanayiinde, sabun yapımında kullanılır. Bitkinin yaprakları çay halinde kabız, uyarıcı ve balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Laden

s. yüklü, dolu

Laden

ladengillerden, beyaz, kırmızı, pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir ağaççık (cistus ladenifolius).
bu ağaççıktan elde edilen sürme, rastık.

Laden

Almanca Laden kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. dükkan (m), pencere kanadı (m)

Laden

1. anlamı Ladengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus). Bu bitkiden elde edilen sürme, rastık.
2. anlamı yüklü.
3. anlamı (with ile) yüklü. dolu.
4. laden.
5. mağaza.

Laden

Almanca Laden kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. loaded, weighed down, bent under a heavy burden

Laden

Türkçe Laden kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. loaded, weighed down, bent under a heavy burden
n. chest; drawer
n. shop, store; business; shutter, hinged cover for a window or door

Laden

Flemenkçe Laden kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. load, lade, charge, burden, shid

Laden

adj. loaded, weighed down, bent under a heavy burden
n. chest; drawer
n. shop, store; business; shutter, hinged cover for a window or door

Laden

Laden İngilizce anlamı ve tanımı

Laden anlamları

  1. (p. & a.) Loaded; freighted; burdened; as, a laden vessel; a laden heart.

Laden tanım:

Kelime: lade
Söyleniş: 'lAd
İşlev: verb
Türleri: lad·ed; laded or lad·en /'lA-d&n/; lad·ing
Kökeni: Middle English, from Old English hladan; akin to Old High German hladan to load, Old Church Slavonic klasti to place
transitive senses
1 a : to put a load or burden on or in : LOAD b : to put or place as a load especially for shipment : SHIP c : to load heavily or oppressively
2 : DIP, LADLE
intransitive senses
1 : to take on cargo : LOAD
2 : to take up or convey a liquid by dipping

Laden ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Lade, Ladle, Load, Loaded, Oppressed,


İlgili konuları ara

Yanıtlar