Laiklik (Atatürk İlkeleri)

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri, Atatürk Devrimlerinin temelini oluşturan ilkelere verilen isimdir. Temel ve bütünleyici ilkeler olarak iki bölüme ayrılır.

Laiklik (Atatürk İlkeleri)

Laiklik, "din" in kendisini değil, din adına baskı ve zorbalığın devre dışı bırakılmasıdır; uzun bir evrim süreci içinde, koşulların zorlamasıyla doğmuştur.Laikliğe göre, insan yaşamında ibadetin dışında her türlü tasarruf, dîne, daha doğrusu ku...

layiklik

Laiklik veya laisizm (Fransızca: Laïcisme); devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensiptir. Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş olan "laik" sözcüğü, "din adamı olmayan kimse; din a...

Laikliğe

Laiklik veya laisizm (Fransızca: Laïcisme); devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensiptir. Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş olan "laik" sözcüğü, "din adamı olmayan kimse; din a...

Laiklik

Devletin dinler arasında ve dini görüşlerle dini olmayan görüşler arasında pozitif veya negatif ayrımcılık yapmaması gerektiği temel düşüncesine dayanan siyasal ve hukuki ilke.

Atatürk'ün Bursa Nutku

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 5 Şubat 1933 günü Bursa'da yapmış olduğu ünlü konuşmadır.

Sekülerite

Laiklik (Sıfat olarak Laik, anlamı: "dünyevi" veya "manevi") dine ayrı olmasıdır veya sadece bir dine karşı birlikte olmamaktır.

Atatürk (anlam ayrımı)

Atatürk sözcüğü ile aşağıdaki başlıklardan biri kastedilmiş olabilir.

Milli Birlik, Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü

Millî Birlik ve Beraberlik ilkesi, Atatürk milliyetçiliğinin zorunlu bir sonucudur. Bu görüş ve anlayışa göre, millet ülkesiyle birlikte bölünmez bir bütündür.

Laik (anlam ayrımı)

parçası olmayan. Laiklik, ahiret ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki siyasi düşünce. Laiklik, bir Atatürk ilkesi