Lala Mehmed Paşa

Lala Mehmed Paşa Osmanlı sadrazamlarından. Bosnalı olup, Enderun'da yetiştirildi. İyi bir eğitim ve öğrenim gördü.

Lala Mehmed Paşa Osmanlı sadrazamlarından. Bosnalı olup, Enderun'da yetiştirildi. İyi bir eğitim ve öğrenim gördü. Şehzade lalalıklarında bulunduğundan “lala” namıyla meşhur oldu. Bazı tarihi kaynaklarda lakabının “Lale” olduğu ve “Sokullu ailesine” mensubiyeti yazılıdır. 1606’da İstanbul’da vefat etti.

Lala Mehmed Paşa, Enderun'da peşkir ağası iken büyük mirahurlukla Birun hizmetine alındı. 1591’de yeniçeri ağası oldu. 1595’te Macaristan Seferine vezir-i azam Sinan Paşa ile katılıp, muharebelerde çok gayret ve kahramanlık gösterdi. Sefer dönüşü Karaman, sonra Anadolu beylerbeyliğine tayin edildi. 1596’da, Rumeli Beylerbeyliğine terfi ederek, Sultan Üçüncü Mehmed Han ile Eğri Seferine katıldı. Eğri Kuşatması ve Haçova Meydan Muharebesinde Rumeli Beylerbeyilik vazifesiyle büyük yararlıklar gösterdi. Avusturya Seferlerinde uzun yıllar hizmet ederek, Kanije ve İstolni-Belgrad kuşatmalarına katıldı. 18 Kasım 1602 Budin Müdafaasında Avusturya ordusunu geri çekilmek zorunda bıraktı. Bu seferdeki üstün gayret ve muvaffakiyetlerinden dolayı üçüncü vezirliğe terfi ederek, 11 Mayısta Macaristan Serdarlığına tayin edildi. 5 Ağustos 1604’te vezir-i azamlığa getirilen Lala Mehmed Paşa, Avusturya Seferi için Garp Serdarlığına getirilince, 25 Eylülde Peşte’yi, ardından da Vaç Hatvan kalelerini zaptetti. 1604-1605 kışını Belgrad kışlağında geçiren Paşa, 3 Ekim 1605’te Estergon’u fethederek “Estergon Fatihi” unvanını aldı. Avusturya içlerine bir akın tertiplenerek, düşmanın askeri mevkileri tahrip edilip, Koermen ve Steinamanager şehirleri zapt edilerek, pek çok esir ve ganimet alındı. İstanbul’dan gönderilen murassa tacını 20 Kasımda Erdel Prensi ve Macar Kralı ilan edilen İstva Baskay’ın başına koyan Lala Mehmed Paşa, bölgeyi tekrar Osmanlı himaye ve tabiiyeti altına aldı.

Lala Mehmed Paşa, 1606 yılının Haziran ayında Celali asileri ile İran üzerine serdar tayin edildiği sırada Üsküdar’da felç geçirerek vefat etti. Cenazesi Eyüb’e getirilerek, Sokullu Mehmed Paşanın türbesine defnedildi. Lala Mehmed Paşa, tedbirli, tecrübeli, vakar sahibi ve askerlerin çok sevdiği bir devlet adamıydı. Hudut tecrübesi fazla olduğundan, seferlerdeki icraatlarıyla devlete büyük hizmetlerde bulundu.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Lala Mehmed Paşa ilgili konular

  • Lala Mustafa Paşa

   Lala Mustafa Paşa, III. Murat saltanatında 28 Nisan 1580 - 7 Ağustos 1580 tarihleri arasında üç ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı dev
  • Liste - Osmanlı Vezirleri

   I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
  • Lala Mehmed Paşa

   Lala Mehmed Paşa Osmanlı sadrazamlarından. Bosnalı olup, Enderun'da yetiştirildi. İyi bir eğitim ve öğrenim gördü.
  • Lala Mehmed Paşa (Tekeli)

   Lala Mehmed Paşa (Tekeli) On altıncı yüzyıl Osmanlı devlet adamlarından. Manisa’nın Marmara kasabasından olup, Türk âilesinden gelmesine
  • Lala Kara Mustafa Paşa

   Lala Mustafa Paşa III. Murat saltanatında 28 Nisan 1580 - 7 Ağustos 1580 tarihleri arasında üç ay dokuz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı
  • Lala Mehmet Paşa

   Lala Mehmed Paşa, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde aynı ismi taşımış ve birbirlerine yakın dönemlerde sadrazamlık yapmış iki ayrı kişi
  • Sokolluzade Lala Mehmed Paşa

   Sokolluzade Lala Mehmed Paşa I. Ahmet saltanatı döneminde 26 Temmuz 1604-21 Haziran 1606 tarihleri arasında bir yıl on ay yirmialtı gün sadraza
  • Sokolluzade Lala Mehmet Paşa

   Sokolluzade Lala Mehmed Paşa (d. ? - ö.
  • Sokolluzade Mehmet Paşa

   Sokolluzade Lala Mehmed Paşa (d. ? - ö.
  • Tekeli Lala Mehmed Paşa

   Tekeli Lala Mehmet Paşa (d. ? - ö. 29 Kasım 1595), III. Murat saltanatı döneminde 18 Kasım 1595-29 Kasım 1595 tarihleri arasında on gün sadra