Lala Mehmed Paşa (Tekeli)

Kısaca: Lala Mehmed Paşa (Tekeli) On altıncı yüzyıl Osmanlı devlet adamlarından. Manisa’nın Marmara kasabasından olup, Türk âilesinden gelmesine rağmen doğum târihi ve baba adı bilinmemektedir. Sultan Üçüncü Murad Han Manisa vâlisi iken maiyetinde bulunup, dîvan çavuşluğunu yaptı. ...devamı ☟

Lala Mehmed Paşa (Tekeli) On altıncı yüzyıl Osmanlı devlet adamlarından. Manisa’nın Marmara kasabasından olup, Türk ailesinden gelmesine rağmen doğum tarihi ve baba adı bilinmemektedir. Sultan Üçüncü Murad Han Manisa valisi iken maiyetinde bulunup, divan çavuşluğunu yaptı. Tekeli Mehmed Çavuş lakabıyla tanınırken, Sultan Üçüncü Mehmed Hanın şehzadeliğinde, Manisa valiliğinde, lalalığını yapmasından ve padişahlığında da vezir tayin edilmesinden “Lala Mehmed” adı daha meşhur olmuştur.

Sultan Üçüncü Murad Han (1574-1595) ve Sultan Üçüncü Mehmed Han (1595-1603) devirlerinde çeşitli devlet kademelerinde vazife yapan Lala Mehmed Paşa, 19 Kasım 1595’te vezir-i azam tayin edildi. Şirpençeden 28 Kasımda vefat edince, bu vazifesi kısa sürdü. Vefa Camii Kabristanlığına defnedildi. Lala Mehmed Paşa, zekası, aklı, ilmi, temiz ahlakı ve adaletiyle meşhurdur.

Ek bilgi

Babası Zaim Mustafa Bey'dir. 1532 yılında doğmuştur. 4 kızı 2 oğlu vardır. Oğulları Şair Adem Dede ve Mustafa Ağa'dır. Şair Adem Dede 1588 yılında Antalya da doğmuş, 1652 yılında Kahire de vefat etmiştir. Şair Adem Dede Galata Mevlevihanesi Şeyhidir. Mustafa Ağa 1568 yılında Manisa da doşmuş, 1602 de İstanbul'da vefat etmiştir. Mustafa Ağa Yeniçeri Ocağı Ağasıdır.

Kaynak: Mehmet Celalettin Perdahlı / Cennette Raks / s.248 / Anyalya'da yerleşik Perdahlı ailesinin soyağacı.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri
 • Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Tekeli Lala Mehmed Paşa
  3 yıl önce

  Tekeli Lala Mehmed Paşa (d. ? - ö. 29 Kasım 1595), III. Murad saltanatı döneminde 1595 yılında 18 - 29 Kasım tarihleri arasında on gün sadrazamlık yapmış...

  Lala Mehmed Paşa
  3 hafta önce

  dönemlerde sadrazamlık yapmış iki ayrı kişi anlamına gelebilir. Bunlar: Tekeli Lala Mehmed Paşa; İsminin aksine Teke değil Manisa doğumlu olup, III. Murat saltanatı...

  Lala Mehmed Paşa, Lala Mehmed Paşa
  Sokolluzade Lala Mehmed Paşa
  3 hafta önce

  Osmanlı devlet adamıdır. 1595 yılında dokuz gün sadrazamlık yapmış Tekeli Lala Mehmed Paşa ile karıştırılmamalıdır. Rumeli beylerbeyi iken Almanlar’a teslim...

  Sokolluzade Lala Mehmed Paşa, 1604, 1606, 21 Haziran, 26 Temmuz, Bayram Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa
  Koca Sinan Paşa
  3 hafta önce

  azledilen Sinan Paşa yeniden Malkara'ya sürgüne yollandı. Yerine getirilen Tekeli Lala Mehmed Paşa'nın 10 gün sonra vefatı üzerine Sinan Paşa, 1 Aralık 1595'te...

  Koca Sinan Paşa, Koca Sinan Paşa
  19 Kasım
  3 hafta önce

  Sinan Paşa, Eflak Seferindeki başarısızlığı nedeniyle azledildi. Yerine Tekeli Lala Mehmed Paşa Sadrazam oldu. Ancak Tekeli Lala Mehmed Paşa'nın 29 Kasım...

  19 Kasım, 19 Kasım
  Duraklama Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi
  3 yıl önce

  Duraklama Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi Şemsi Ahmed Paşa'dan Elmas Mehmed Paşa dahil, yani 1579-1697 yılları arasında, sadaret başlangıç tarihine...

  Yeniçeri Ağaları listesi
  3 hafta önce

  arşivlendi.. Erişim: 2017-02-19 ^ Aydın, M., Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmed Paşa, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (bilig)...

  Anadolu Eyaleti
  3 hafta önce

  Timurtaş Paşa'yı Anadolu Beylerbeyi olarak Ankara'da bırakması ile Batı Anadolu'da kurulmuştur. Anadolu Eyaleti'nin merkezi, Fatih Sultan Mehmed zamanında...

  Anadolu Beylerbeyliği, 1326, 1826, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur