Lamarckın Teorisi

lamarckın teorisi evrim midir dğal seçilim mi

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Türlerin birbirlerinden değişerek oluştuklarını söyleyen detaylı bir biyolojik teoriyi ilk olarak ortaya koyma ayrıcalığı Lamarck a aittir. O, uzun yıllar Linnaeus'u takip ederek türlerin sabitliği fikrini savundu.1 Ancak 56 yaşına geldiğinde (1800) evrimci fikirleri savunmaya başladı ve 1809 da, 65 yaşında, en ünlü eseri Philosophie Zoologique (Hayvanbilimsel Felsefe yi) yazdı. Lamarck, evrim sürecinin yavaş aşamalarla gerçekleştiğini ve birçok nesil geçtikten sonra yepyeni bir türün oluştuğunu söyledi. Evrim, ufak aşamaların zaman boyutu içerisinde birbirine eklenmesiyle gerçekleşen dikey bir aşamaydı ve bu yüzden hissedilemiyordu. Canlıların kompleks ve mükemmel yapısı çok uzun bir zaman sürecinde oluşmuştu. Fosiller üzerinde çalışmalar arttıkça birçok türün yok olduğu anlaşıldı. Linnaeus un etkisinde olan 18. yüzyılda bu sonuç kabul edilemezdi; çünkü Linnaeus un yaklaşımının da etkisiyle türlerin başlangıçtaki şekil ve sayılarını koruduklarına inanılıyordu. Lamarck ın çözüm önerisi; mevcut türlerin, yok olan türlerin evrimleşmiş hali olduğunu savunmaktı. Böylece yok olduğu söylenen türler, evrimleşmiş yeni türler olarak varlıklarını sürdürdükleri için, yok olmamış oluyorlardı. Lamarck ın sisteminde Evrim Teorisi , Tanrı nın hikmeti ile özdeşleştirilmişti. Burada, türlerin yok olmasının Tanrı nın hikmetine aykırı görülmesinin sebeplerinin ne olduğu sorulabilir. Birinci sebebin, canlıların varlığının sadece insanlara hizmet olduğunun zannedilmesi şeklindeki yanılgı olduğu söylenebilir; yok olan türlerin insanlara bir yararı olamayacağına göre, bu türlerin varlığı Tanrı nın hikmetine aykırı bulunuyordu. Her şeyin insan için yaratılmış olduğuna dair hatalı inanç, Tanrısal hikmet adına yanlış anlayışların oluşmasına yol açmıştır. Astronomideki Aristoteles-Ptolemaious sistemi ile biyolojideki Linnaeus un sistemleri, bu yanlış önkabulden dolayı yanlış sonuçlara varan sistemlerin en önemlileridirler. Ikinci sebep, Aristoteles ten beri gelen varlık skalası fikri idi. Eğer bazı türler yok olmuşsa varlık merdivenleri nde eksiklikler olacağı ve bunun Tanrı nın mükemmel yaratışı ile uyuşmayacağı düşünülüyordu. Hatırlanacağı gibi, varlık skalası anlayışında, her tür başka iki türün arasında yer alır, türler arası uçurumlar yoktur ve türler hiyerarşik bir sıralanmayla varlık merdivenleri nde belirli bir yere sahiptirler. Bu anlayışta eğer bu zincirin tek bir halkası olan bir tür bile çıkarılırsa sistem bozulacaktır. Bu yüzden hiçbir tür yok olamaz. Böylesi zihinsel bir kurgu, Tanrısal hikmetle özdeşleştirilmiş ve doğadaki varlıksal (ontolojik) yapı ile karıştırılmıştır. Bazı türlerin yok olduğunun anlaşılmasıyla, bu sanal kurgunun sadece filozofların zihinlerinden çıkan bir hayal olduğu ortaya çıkmıştır. Sonradan birçoklarının fark edeceği gibi Tanrısal hikmet ile türlerin yok olması arasında bir zıtlık bulmak suni bir sorundur. Tanrı nın yaratışındaki hikmetleri, insana hizmet veya insanın gözlemiyle sınırlamaktan doğan hatalar yanlış yargılara yol açmıştır. Lamarck bu suni soruna çare bulduğunu düşünüyordu.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Lamarckın Teorisi ilgili konular

 • İstatistik Nedir - 2

  Ölçülebilir verilerin kullanılması yoluyla toplam bilginin arttırılmasını amaçlayan bilim dalıdır. Uygulamalı matematiğin bir bölümü
 • Yapısal bilimler

  Yapısal bilimler diğer bilim dallarından farklı olarak gerçel olguların araştırılmasıyla değil, bu amaca ulaşmakta kullanılan yöntemleri
 • Leonard Susskind

  Leonard Susskind, Stanford Üniversitesi`nde teorik fizik profesörüdür. İp teorisi üzerine ilk çalışmaları yapanlardandır.
 • Karakter Teorisi

  Karakter teorisi, psikolojide kişilik teorisi için bir yaklaşım.
 • Karmaşıklık teorisi

  Karşılıklık teorisi ve Kompleksite teorisi ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:
 • Kompleksite teorisi

  Karşılıklık teorisi ve Kompleksite teorisi ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:
 • Eşleştirme teorisi

  Eşleştirme teorisi (İngilizce: ''Matching theory''), makroekonomide zaman içinde karşılıklı yararlı ilişkilerin oluşumunu açıklayan matem
 • Edebiyat teorisi

  Edebiyat teorisi, edebiyatta bir eleştiri akımıdır. Sıkı bir anlamda edebiyat doğasının ve edebiyat analiz yöntemlerinin sistematik çalış
 • Lamarckın teorisi

  lamarckın teorisi evrim midir dğal seçilim mi