Language Integrated Query

Kısaca: Language Integrated Query - "Dil ile Bütünleşik Sorgu" (LINQ) .NET dillerine SQL benzeri sorgulama becerisi ekleyen bir Microsoft .NET Framework bileşenidir. ...devamı ☟

Language Integrated Query - "Dil ile Bütünleşik Sorgu" (LINQ) .NET dillerine SQL benzeri sorgulama becerisi ekleyen bir Microsoft .NET Framework bileşenidir.

Koleksiyonlar için LINQ

Bir C# sayı dizisi içerisindeki "tek sayı" şartına uyanlar LINQ standart deyimleri ile şöyle elde edilebilir:
 int[1] sayilar = ;
 var tekSayilar =
   from sayi in sayilar
   where sayi % 2 == 1
   select sayi;


Özel amaçlı nesnelerden oluşan bir koleksiyon da aynı yapı ile sorgulanabilir:
 List urunler = UrunListesiOlustur(); // faraza bir Urun koleksiyonu olusturur
 var satilmisUrunler =
   from urun in urunler
   where urun.StoktaKalan == 0
   select urun;


Kaynaklaryazılım-taslak

.NET framework

LINQ

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.