Larissa (Aiolis)

Kısaca: Larissa, Ege Bölgesi'nin en eski kentlerinden biridir. Bir Helen boyu ola Aiollerin doğu Ege kıyısındaki on iki kentinden biri sayılır. ...devamı ☟

Larissa, Ege Bölgesi'nin en eski kentlerinden biridir. Bir Helen boyu ola Aiollerin doğu Ege kıyısındaki on iki kentinden biri sayılır. Etimoloji Bronz Çağı'nda (yaklaşık MÖ 3.-2. bin yılları) Anadolu halklarının ve kültürünün en önemlilerinden biri olan Luvi topluluklarının dilinden geldiği bilenen ve bir yer, konum belirten "-assa" son ekiyle biten birçok kent arasında Larissa da sayılmaktadır. Larissa'nın Luviler ya da benzer dil konuşan halklar tarafından kurulduğu düşünülüyor. Coğrafya Antik çağda,Aiolis'de bulunan Larissa antik kenti, Batı Anadolu'da, günümüz İzmir ili Menemen ilçesinde, Gediz Irmağı yakınlarında bulunan bir tepe üzerinde, Buruncuk köyündedir. Amasyalı antik çağ coğrafyacısı Strabon'a göre Larissa, Yunanistan'da Thesselia'da bulunan Larissa ile Kaystros (Küçük Menderes) ırmağı yakınında bulunan Larissa ile karıştırılmamalıdır. Larissa'ya, diğerlerinden ayırmak için Larissa Phrikonis de denir. Yunanistan ana karasında bulunan Locris'de Phrikonis dağından göç eden Helenlerin bu yöreye yerleşmelerinden dolayı antik çağda Kyme (Aliağa yakınlarındaki antik kent) ve Larissa kentleri; Kyme Phrikonis ve Larissa Phrikonis adlarıyla anılıyordu.. Kyme ile Larissa arası 70 stadia idi. Tarih Strabon'un aktardığına göre Larissa'nın ilk sakinleri yerel bir Ege halkı olduğu düşünülen Pelasgoslardır. Daha sonra bu bölgeye göç eden Helenlerin Aiol boyunun yerleştiği bir kent olmuştur. Homeros'a göre Larissalı Pelasgoslar Troya Savaşı'na katılmışlar ve Helenlere karşı Troya'nın yanında yer almışlardır. Ksenophon'a göre Pers Kralı Büyük Kiros (MÖ VI. yüzyıl) Larissa'ya Mısırlı askerlerden oluşan bir koloni yerleştirmiş bu neden adı o dönemde "Mısırlı" Larissa diye anılmıştır. Yine Ksenophon'a göre Larissa güçlü bir kaledir ve Spartalı komutan Thimbrom kenti ele geçirmek için kuşatmış ama zapt etmeyi başaramamıştır. *Strabon,

Coğrafya

, Anadolu (Kitap XII,XIII,XIV), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1987 *William Smith,Dictionary of Greek and Roman Geography Vol I, Part III.Pravana Book Edition, 1870 *William Smith,Dictionary of Greek and Roman Geography Vol II, Part I. Pravana Book Edition, 1870

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.