Latife Han��M (Film)

Türk Atasözleri - L

1. Laf torbaya girmez.2.

İbn-i Cezeri

İbn-i Cezeri Kur’an-ı kerim’in okuma kaidelerini anlatan kıraat ilmi alimlerinden. İsmi, Muhammed bin Muhammed’dir. Dedelerinden bir tanesinin ismine nisbetle İbn-i Cezeri diye Ünlü olmuştur. Künyesi, Ebü’l-Hayr, lakabı Şemseddin’dir. 1350 (H.751) senesin...

Latîf

Latîf (Arapça اللطيف), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

ISO 639:h

fikriye

Fikriye Hanım (d. 1887, Yenişehr-i Fener - ö.

latife latif gerek

Çivizade Muhyiddin Efendi

Çivizade Muhyiddin Efendi Osmanlı şeyhülislamlarının on birincisi. Kanuni Sultan Süleyman Han devri şeyhülislamlarındandır. İsmi Muhyiddin Mehmed’dir. Çivizade adıyla Ünlü oldu. 1467 (H.881) tarihinde Menteşe’de (Muğla taraflarında) doğdu. Babası Menteşel...

İbn-i Hatime

İbn-i Hatime on dördüncü yüzyılda Endülüs’te yetişen tarihçi, tıp alimi ve ediplerden. İsmi, Ahmed bin Ali bin Muhammed bin Ali bin Hatime’dir. Künyesi, Ebu Cafer olup, Ensarın soyundan olduğu için Ensari adıyla bilinir. İbn-i Hatime diye Ünlü olmuştur. 1...

Beyt-ul Ma'mûr

Beyt-ul Ma'mûr (, ''bayındır ev'' veya DurâhWeb kaynağı

Latife Hanım (film)

Latife Hanım 2006 yapımı Latife Hanım`ın hayatını anlatan film tadında bir belgesel.