Latifi

Kısaca: Latifi on altıncı asır divan şairi ve tezkire yazarı. Asıl adı Abdüllatif'tir. 1491 yılında Kastamonu'da doğdu. Hatipzadeler adı verilen bir aileye mensuptur. Dedesi Fatih Sultan Mehmed Han devri şairlerinden Hamdi Çelebi'dir. Öğrenimini Kastamonu'da yaptı. Daha sonra muhasebe ve kitabet işinde vazife aldı. İskender Çelebi'ye sunduğu kasidenin beğenilmesi üzerine imaret katibi olarak Belgrad'a tayin edildi. Bir süre sonra İstanbul'a geldi ve imaret katipliğine devam etti. Daha sonra bu gö ...devamı ☟

Latifi on altıncı asır divan şairi ve tezkire yazarı. Asıl adı Abdüllatif'tir. 1491 yılında Kastamonu'da doğdu. Hatipzadeler adı verilen bir aileye mensuptur. Dedesi Fatih Sultan Mehmed Han devri şairlerinden Hamdi Çelebi'dir. Öğrenimini Kastamonu'da yaptı. Daha sonra muhasebe ve kitabet işinde vazife aldı. İskender Çelebi'ye sunduğu kasidenin beğenilmesi üzerine imaret katibi olarak Belgrad'a tayin edildi. Bir süre sonra İstanbul'a geldi ve imaret katipliğine devam etti. Daha sonra bu görevden alınarak Rodos'taki Kanuni imaretine gönderildi. Oradan da Mısır'a giden Latifi, buradan Yemen'e giderken bindiği geminin batması üzerine boğularak öldü(1582).

Latifi çeşitli eserler yazmıştır. Bunlardan en Ünlüu 1546'da tamamlayıp Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu Tezkiret-üş-Şuara adlı eseridir. Tezkirecilik tarihimizin en önemli örneklerinden olan eser bir mukaddime üç fasıl ve hatimeden meydana gelmiştir. Birinci faslıda, Anadolu'da yetişen şair şeyhler; ikinci fasılda şair padişahlar; üçüncü fasılda ise harf sırasına göre Sultan İkinci Murad Han devrinde 1543'e kadar yetişen üç yüzden fazla şair yer almaktadır. Tezkirede yer alan şahıslar alfabetik olarak verilmiştir. Şairler hakkında edebi tenkid ve değerlendirmelere yer vermesi esere orijinallik kazandırmıştır. Ancak birçok mühim şahsiyeti de ilgisi olmadığı halde Kastamonulu olarak göstermiştir. Eser 1896'da Ahmed Cevdet tarafından yayınlanmıştır. H. Theodor Chabet tarafından kısaltılarak Almancaya çevrilmiştir (1800). Latifi, tezkiresinde; 500 gazel ve 33 kasideden meydana gelmiş bir Divan'ı olduğunu yazarsa da, henüz bu eser ele geçmemiştir.

Diğer eserleri ise şunlardır: 1) Risale-i Evsaf-ı İstanbul: İstanbul'un birçok semtini, devrin yaşayış ve düşünce hayatını anlatan bir eserdir. Eser 1977'de İstanbul'da yayınlandı. 2) Fusul-i Erbaa: Dört mevsimin özelliklerinin anlatıldığı bir eser olup 1870'te Münazara-i Latifi olarak yayınlandı. 3) Subhat-ül-Uşşak: Yüz hadis-i şerifin tercümesidir. 4) Nazm-ül-Cevahir. 5) Ahval-i İbrahim Paşa. 6) Vasfı asaf-name. 7) Enis-ül-Fuseha. 8) Esma-üs-Suver-il-Kur'an.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Latîfî
3 yıl önce

Latîfî, Kastamonu doğumlu 16. yüzyıl divan edebiyatı şairi. Asıl adı Abdüllatif'tir. Öğrenimini tamamladıktan sonra, kâtiplik göreviyle İstanbul, Belgrad...

Latife Hanım
4 hafta önce

Ağustos 1925 tarihleri arasında iki buçuk yıl Atatürk ile evli kalmıştır. Latife Uşakî, 17 Haziran 1898 yılında İzmir'de doğdu. İzmir’in tanınmış ailelerinden...

Latife Hanım, Latife Hanım
Latife Tekin
3 hafta önce

Latife Tekin, Türk edebiyat yazarı. 1957'de Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karacahevenk köyünde doğdu. 1966'da 9 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a...

Latife Tekin, 1957, 1998, Kayseri, İstanbul, Hale Arpacıoğlu, Beşiktaş Kız Lisesi
Latife Hanım (film)
2 hafta önce

Latife Hanım, Latife Hanım'ın (Latife Uşşaki) hayatını konu alan 2006 yapımı belgesel. Belgesel, İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki Latife Hanım'ın yaşadığı...

Latife Hanım (film), Sinema, Taslak
Latif Demirci
3 yıl önce

Latif Demirci, (d. 31 Ocak 1961, İstanbul), Türk karikatürist. Kariyerinin başlangıcında Gırgır ve Fırt dergilerinde çalışmıştır. 80'li yıllarda Fırt'ta...

Latife Saruhan
3 yıl önce

Latife Saruhan (d. 1923, İstanbul - ö. 18 Ekim 2001, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. TRT'de 1980'lerde gösterilen Perihan Abla dizisi...

Latif Yalınlı
3 yıl önce

Latif Yalınlı (1906, İstanbul - 6 Şubat 1965, İstanbul), Türk futbolcudur. Futbol kariyerine Süleymaniye'nde başlayan Latif, İstanbul Futbol Ligi'nde...

Latife
3 hafta önce

Latife şu anlamlara gelebilir; Fıkra, özlü bir anlatımı olan, nükteli ve güldürücü kısa hikâye. Latife Uşşaki, Mustafa Kemal Atatürk'ün eşidir. Latife...