Latin Alfabesinden T��Reyen Alfabeler

Arap alfabesi|Arap:

Latin Alfabesi

Harf İnkılabı

Harf İnkılâbı

G (anlam ayrımı)

; G * G - veya g , Latin alfabesinde bir harf.* Ğ - veya ğ , Türk alfabesinin 9. harfidir* Ĝ - veya ĝ , Esperanto alfabesindende harf* G - Müzikte sol majörü ifade eder.

Tarihi Tuva Alfabeleri

Ek Harfler

Kaf (İbranice harf)

c

Türk alfabesinin üçüncü, Osmanlı alfabesinin altıncı, Arap alfabesinin beşinci harfi. Eski Türkçede yâni 9. asra kadar Türkçede "c" sesi yoktur. Türkçede görülen "c" sesi "ç" den çıkmıştır. Bu bakımdan eski Türklerin kullandığı Orhun-Yenisey alfâbesinde "...

Pe (harf)

Pe harfi İbrani alfabesinin 17. harfi olup Arap alfabesindeki muadili Fe harfidir. Karşılığı Yunan alfabesinde Pi (Π), Latin alfabesinde P ve Kiril alfabesinde Pe'dir. Kelime başında ve ortasında פ, kelime sonunda da ף olarak yazılır.

İtalyan alfabesi

alfabesi Latin alfabesinden türemiştir. 21 harften oluşur. Latin alfabesinden türemiş diğer alfabelerde bulunan 5 harf, standart İtalyan alfabesinde yoktur