Latin Krallığı

I. Haçlı seferi sonunda kutsal adalarda kurulan 4 krallıktan biri. Kudüs Latin Krallığıdır Haçlı seferi sırasında alınan Kudüs başkentidir.

I. Haçlı seferi sonunda kutsal adalarda kurulan 4 krallıktan biri. Kudüs Latin Krallığıdır Haçlı seferi sırasında alınan Kudüs başkentidir. İlk Kralı aşağıki Lorraine dükü Godefroi de Bouillon'dır. Kudüs alındıktan sonra Advacatus saneti sepulchri olarak (Kutsal Kabrin Koruyucusu) anılmıştır. Ölümü üzerine 1.boudouin Kudüs Latin Krallığını kurarak başına geçmiştir.

II. Haçlı seferini izleyen 25 yıl boyunca Kudüs Krallığı 3. Baudouin ile I. Amalricus adlı iki yetenekli hükümdarın yönetiminde kalmıştır. Cüzzamlı olarak bilinen 1. Amalricus'un ölümünden sonra Templi Lideri Guy de Lusignan, Krallığın başına geçerek Selahattin Eyyübü ile yapılan ve 6 yıl süren anlaşmayı Selahattin Eyyübi'nin kız kardeşini öldürterek bozmuştur. Salahaddin ile karşılaşmaya çıkan tüm Kudüs ordusu sudan uzak kaldığı için yorgun duruma gelmiştir. Salahaddin'in Tuzağına düşen Guy de Lusignan 4 temmuz 1187'de Hattin denilen iki tepenin arasında büyük bir bozguna uğramıştır ve neredeyse Kudüsün ordusu tamamıyla yok edilmiştir. Salahaddin Kralın hayatını bağışlar fakat Templi tarikatlarına bağlı 200 şovalyenin idamını emreder. Hattin savaşının ardından yeni zaferler peşinde koşan Salahaddin kıyı boyunca ilerleyerek Akka'yı ele geçirir. İbelinli Balian komutasındaki bir avuç askerle korunan Kudüs 2 Ekim 1187'de Salahaddine teslim olur. Balian Kudüs'ü yağmalama tehditiyle Salahaddin'den halkın güvenli şekilde Hristiyan adalarına gitmesini ister ve Salahaddin bu anlaşmayı kabul eder.

III. Haçlı seferini amacı Kudüs Latin Krallığını kurtarmaktır ama bu seferde işe yaramaz. Richard Salahaddin'le kırılgan bir anlaşma imzalayarak ülkesine geri döner.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Latin Krallığı ilgili konular

 • Latin

  Latin şu anlamlarda kullanılabilir:
 • I. Haçlı Seferi

  Birinci Haçlı Seferi netîcesinde Kudüs’te Katolik Lâtin Krallığı, Antakya ve Urfa’da birer Haçlı devleti kuruldu. Hıristiyanlar Ortado
 • Latin Krallığı

  I. Haçlı seferi sonunda kutsal adalarda kurulan 4 krallıktan biri. Kudüs Latin Krallığıdır Haçlı seferi sırasında alınan Kudüs başkenti
 • Kudüs Krallığı

  Kudüs Latin Krallığı ya da Kudüs Haçlı Krallığı, 1099'da I. Haçlı Seferi'nden sonra Hıristiyanlar tarafından Kenan'da kurulmuştur.
 • Haçlı devletleri

  Haçlı devletleri, 12. ve 13. yüzyıllarda Orta Doğu ve Anadolu'da Haçlılar tarafından kurulmuş devletlerdir.
 • Roma Krallığı

  Roma Krallığı Antik Roma döneminde Roma şehri ve topraklarının monarşi ile yönetildiği dönemdir. Efsaneye göre Roma'yı Romulus ve Remus k
 • İskoçça (Kelt)

  İskoçça
 • Epir Despotluğu

  Epir Despotluğu ya da Epir Prensliği, (), Dördüncü Haçlı Seferi'ne çıkmak üzere Latin'lerin 1204 yılında Konstantinopolis'e gelip; şehri
 • Selanik Krallığı

  Selanik Krallığı, IV. Haçlı Seferi'nden hemen sonra kurulan ve özellikle Tesalya'nın kuzeyiyle Makedonya'yı (1204-1224) içine alan Latin devl
 • John de Brienne

  John de Brienne (d. yaklaşık 1155) - (ö. 27 Mart 1237), evlilik yolu ile Kudüs Kralı olmuş, taht naibi olarak Latin İmparatorluğu'nu yönetmi
Latin Krallığı
Latin Krallığı