--}}

Latin Krallığı

I. Haçlı seferi sonunda kutsal adalarda kurulan 4 krallıktan biri. Kudüs Latin Krallığıdır Haçlı seferi sırasında alınan Kudüs başkentidir.

I. Haçlı seferi sonunda kutsal adalarda kurulan 4 krallıktan biri. Kudüs Latin Krallığıdır Haçlı seferi sırasında alınan Kudüs başkentidir. İlk Kralı aşağıki Lorraine dükü Godefroi de Bouillon'dır. Kudüs alındıktan sonra Advacatus saneti sepulchri olarak (Kutsal Kabrin Koruyucusu) anılmıştır. Ölümü üzerine 1.boudouin Kudüs Latin Krallığını kurarak başına geçmiştir.

II. Haçlı seferini izleyen 25 yıl boyunca Kudüs Krallığı 3. Baudouin ile I. Amalricus adlı iki yetenekli hükümdarın yönetiminde kalmıştır. Cüzzamlı olarak bilinen 1. Amalricus'un ölümünden sonra Templi Lideri Guy de Lusignan, Krallığın başına geçerek Selahattin Eyyübü ile yapılan ve 6 yıl süren anlaşmayı Selahattin Eyyübi'nin kız kardeşini öldürterek bozmuştur. Salahaddin ile karşılaşmaya çıkan tüm Kudüs ordusu sudan uzak kaldığı için yorgun duruma gelmiştir. Salahaddin'in Tuzağına düşen Guy de Lusignan 4 temmuz 1187'de Hattin denilen iki tepenin arasında büyük bir bozguna uğramıştır ve neredeyse Kudüsün ordusu tamamıyla yok edilmiştir. Salahaddin Kralın hayatını bağışlar fakat Templi tarikatlarına bağlı 200 şovalyenin idamını emreder. Hattin savaşının ardından yeni zaferler peşinde koşan Salahaddin kıyı boyunca ilerleyerek Akka'yı ele geçirir. İbelinli Balian komutasındaki bir avuç askerle korunan Kudüs 2 Ekim 1187'de Salahaddine teslim olur. Balian Kudüs'ü yağmalama tehditiyle Salahaddin'den halkın güvenli şekilde Hristiyan adalarına gitmesini ister ve Salahaddin bu anlaşmayı kabul eder.

III. Haçlı seferini amacı Kudüs Latin Krallığını kurtarmaktır ama bu seferde işe yaramaz. Richard Salahaddin'le kırılgan bir anlaşma imzalayarak ülkesine geri döner.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Latin Krallığı
Latin Krallığı