Latinler Avrupa'daki ırk ve dil gruplarından. Latin kelimesinin aslı, İtalya'daki Latium bölgesinden gelmekte olup, zamanla bölge adından çok, Latince konuşan kavimler manasını almıştır.

Latium bölgesindeki küçük şehirler, iktisadi ve dini sebeplerle birlik haline gelince; Roma, Alba Longa, Aricia, Gabü, Fidene, Lanuvium, Pedo, Praenerte, Tebur, Tasalum içinde, en fazla Roma, gelişme gösterdi. Roma, zamanla diğer şehirlere de hakim olarak, merkezileşip, kuvvetlendi. Roma Birliğ

Latinler

Latinler Avrupa'daki ırk ve dil gruplarından. Latin kelimesinin aslı, İtalya'daki Latium bölgesinden gelmekte olup, zamanla bölge adından çok, Latince konuşan kavimler manasını almıştır.

Latium bölgesindeki küçük şehirler, iktisadi ve dini sebeplerle birlik haline gelince; Roma, Alba Longa, Aricia, Gabü, Fidene, Lanuvium, Pedo, Praenerte, Tebur, Tasalum içinde, en fazla Roma, gelişme gösterdi. Roma, zamanla diğer şehirlere de hakim olarak, merkezileşip, kuvvetlendi. Roma Birliğine dahil olan şehirlerin konuştuğu, Hind-Avrupa dil grubundan Latince, Akdeniz kıyısındaki diğer şehirlere de yayılarak bugünkü Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Katalanca, Portekizce ve Romencenin de kökünü teşkil etti. Latince konuşan bölge halkı, önceleri birlik halindeyken, Romaİmparatorluğundan sonra birliklerini koruyamadılar. Coğrafi farklılık sebebiyle Roma Latincesinden ayrı lehçeyle konuşan Fransa, İspanya, Portekiz ve Romanyalılar Latinlerden ayrıldılar. Papalığın resmi lisanı haline gelen Latince, mahiyetini daraltmasına rağmen, Haçlı Seferlerinde korsanlıkta ve kolonicilikte, dini ve iktisadi sahalarda fonksiyonunu bütünüyle kaybetmemiştir.

Zamanımızda Latinlerin siyasi hakimiyetinin unutulmasına rağmen, dili ve edebiyatı fonksiyonunu hala sürdürmektedir. Katolik mezhebinin ruhani mensupları, Latince konuşup yazışmaktadır. Bazı kelimeler, bilimde, hukuk, tıp, kimya, biyoloji sahalarında Latince aslı ile kullanılmaktadır. Eskiden Avrupa kıtasında ve Roma İmparatorluğunun hakim olduğu sahalarda, Latince yazılmış birçok kitap ve kitabe mevcuttur.

Yanıtlar