Ülkemiz yerkabuğu hareketlerinin en fazla görüldüğü sahalardan biri üzerinde bu-
lunur. III. zaman ve ...

Lav Platoları

Lav Platoları

Ülkemiz yerkabuğu hareketlerinin en fazla görüldüğü sahalardan biri üzerinde bu- lunur. III. zaman ve IV. zamanda şiddetli bir volkanizmaya sahne olmuştur. Bu ba- kımdan genç volkanlar yanında lavların yığılma alanları da ülkemizde çok yaygın- dır. Ülkemizde volkanik platoların en fazla geliştiği bölge volkanizmanın en çok gö- rüldüğü Doğu Anadolu Bölgesidir. Bu bölgemizde Nemrut, Süphan, Tendürek, Bü- yük ve Küçük Ağrı'nın çıkardığı lavlar geniş sahalara yayılmış ve plato düzlükleri meydana getirmiştir. Erzurum, Kars ve Iğdır'ıiçine alan saha tamamen bir lav plato- su alanıdır. Gene bu bölgemizdeki Bingöl platosu Güneydoğu Anadolu'daki Kara- cadağplatosu, İç Anadolu'daki Niğde, Kayseri, Nevşehir arasında kalan saha Türki- ye'deki lav platolarına örnek alanlardır.

Yanıtlar