lava etmek

bir filikayı ilerletmek.
birini çekiştirmek.

lava etmek

Türkçe lava etmek kelimelerinin İngilizce karşılığı.
einholen

lava etmek

Türkçe lava etmek kelimelerinin Almanca karşılığı.
einholen

Yanıtlar