Lavların Meydana Getirdiği Ovalar

Bu tip ovalar yeryüzü üzerinde (volkanizma) ve tektonik olaylar neticesinde ...

Lavların Meydana Getirdiği Ovalar

Bu tip ovalar yeryüzü üzerinde (volkanizma) ve tektonik olaylar neticesinde mey- dana gelen kırıklar boyunca ortaya çıkan lav ve tüllerin eski topoğrafik şekilleri ört- mesi neticesinde meydana gelen düzlüklerdir. Ülkemizde bu şekildeki düzlükler genelde Doğu Anadolu bölgemizde görülür. Gerçekten bu bölgemizde yüksek dağ- lar arasında görülen Malazgirt, Çaldıran, Muradiye gibi ovalar volkanik orjinli lav- ların tüflerin geniş sahalara yayılıp meydana getirdiği düzlüklerdir.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.