Layiha

layiha

1 . Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı:
"Yazılacak raporlarım, layihalarım var gibi bahanelerle İstanbul'a bile inmezmiş."- A. Ş. Hisar.
2 . hukukTasarı.

layiha

Türkçe layiha kelimesinin İngilizce karşılığı.
explanatory document, project; bill

layiha

herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı. tasarı.

layiha

Türkçe layiha kelimesinin Almanca karşılığı.
Vorlage

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ahmet Hamdi Yalman
4 yıl önce

Dönem Ordu Milletvekilliği, I. Dönem Kastamonu İstiklal Mahkemesi Üyeliği, Layiha Encümeni Reisliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. ^ "TBMM Albümü"...

Ahmet Hamdi Yalman, Biyografi, Fatsa, Ordu, Siyasetçi, TBMM, Taslak, Türk, Türkiye
Ahmet Hilmi Kalaç
4 yıl önce

, VI. ve VII. Dönem Kayseri Milletvekilliği, I. Dönem Şer’iye-Evkâf ve Layiha Encümenleri Reislikleri yapmıştır. Evli ve altı çocuk babasıdır. Eski Cumhuriyet...

Dersim
11 ay önce

Dersim halkının irşada davet edilmesi niyetiyle 3 Haziran 1896 tarihli bir layiha hazırlanır. Anadolu umum müfettişi Müşir Şakir Paşa ile 4. ordu komutanı...

Tunceli (il), 2000, Adana (il), Adıyaman (il), Afyonkarahisar (il), Aksaray (il), Amasya (il), Ankara (il), Antalya (il), Ardahan (il), Artvin (il)
Ahmed Cevad Paşa
11 ay önce

edildi. Göreve geldiğinde adanın tarihi, coğrafi, sosyal durumu hakkında bir layiha hazırlayarak padişah II. Abdülhamid'e sundu, isyanın sebebi olarak Hristiyan...

Darülfünun
11 ay önce

bölümü kapatıldı. 1896'da Sadrazam Mehmed Said Paşa'nın hazırladığı bir layiha üzerine Darülfünunu yeniden açmak için bir çalışma yapıldıysa da 1897 Osmanlı-Yunan...

Sadrettin Celal Antel
4 yıl önce

"Muallimler Enternasyoneli ve Tarih Tedrisatı" başlıklı yazısında, 1926’daki Layihasında, Jules Michelet’in eğitim anlayışı (1931) yazısında, "'Tarih Ders Materyali:...

Takiyüddin'in Rasathanesi
11 ay önce

ışığı altında yeni tablolar oluşturulmasının gerekliliğini açıklayan bir layiha hazırlayıp padişah III. Murat'tın huzuruna çıkan Takiyüddin, Padişahın adıyla...