Lcat

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lesitin kolesterol asiltransferaz
5 yıl önce

asiltransferaz (İngilizce Lecithin-cholesterol acyltransferase veya onun kısaltması LCAT; ayrıca fosfatidilkolin-sterol O-asiltransferaz olarak da bilinir)(EC 2.3...

Lesitin kolesterol asiltransferaz eksikliği
5 yıl önce

asiltransferaz eksikliği (LCAT yetmezliği) bir lipoprotein metabolizması bozukluğudur. Lesitin kolesterol asiltransferaz (LCAT), lipoproteinlerde kolesterol...

Kolesteril ester
2 yıl önce

ulaşımında bir aksama vardır. LCAT yokluğu: LCAT enzimi dokulardaki aşırı kolesterolun karaciğere taşınmasında rol oynar. LCAT eksikliği kornea opaklığı,...

Yüksek yoğunluklu lipoprotein
5 yıl önce

kolesterol asiltransferaz (İngilizce Lecithin Cholesterol Acyl Transferase, LCAT) adlı enzim bu kolesterolu kolesteril estere dönüştürür. Kolesteril esterler...

Yüksek yoğunluklu lipoprotein, Epidemiyoloji, Hücre zarı, Karaciğer, Kolesterol, Koroner arter hastalığı, LDL, Lipoprotein, Plazma, Kolesteril ester, Lesitin Kolesterol Asil Transferaz
Lipoproteinler
2 yıl önce

etkisiyle lipoproteinlerin içerdiği lipitlerin oranları değişebilir. Örneğin, LCAT enzimi dış yüzeyde bulunan bir kolesterolle bir fosfolipidi birleştirip lipoproteinin...

Lipoproteinler, Düşük yoğunluklu lipoprotein, Elektroforez, Enzim, Fosfolipit, Hidrofilik, Hidrofobik, Kolesterol, Lipit, Orta yoğunluklu lipoprotein, Plazma
Lizofosfatidilkolin
5 yıl önce

Fosfolipaz aktivitesine sahip enzimler veya lesitin kolesteril asil transferaz (LCAT) gibi asiltransferaz mekanizmalı bazı enzimler bu lipiti oluşturabilir. Lizofosfatidilkolin...

Sterol O-asiltransferaz
5 yıl önce

benzemekle beraber, biyokimyasal olarak katalizlediği reaksiyon hayvanlardaki LCAT enzimininkine benzer. ^ Chang TY, Chang CC, Lin S, Yu C, Li BL, Miyazaki...

Kolesterol
2 yıl önce

gösteriyor. K, kolesterol; KE, kolesteril ester; LPL, lipoprotein lipaz; LCAT, lesitin kolesterol asiltransferaz; CETP, kolesteril ester transfer proteini...

Kolesterol, A vitamini, Akyuvar, Aldosteron, Alkol, Antioksidan, Aterom, Ateroskleroz, Balık, Bağışıklık sistemi, Bitki