LEBENIYYÂT (türkçe) anlamı
1. (Lebeniyye. C.) Sütlü nesneler.