1.

Legalizing İngilizce anlamı ve tanımı

Legalizing anlamları
    (p. pr. & vb. n.) of Legalize
Legalizing tanım:
Kelime: le·gal·ize
2. Söyleniş: 'lE-g&
3. -lIz
4. İşlev: transitive verb
5. Türleri: -ized
6. -iz·ing
7. : to make legal
8. especially : to give legal validity or sanction to
9. - le·gal·i·za·tion /lE-g&
10. -l&
11. -'zA-sh&
12. n/ noun
13. - le·gal·iz·er /'lE-g&
14. -lI-z&
15. r/ noun
16.
İlgili Konu Başlıkları Tümü