Lenf bezi tüberkülozu ya da skrofula veya tüberküloz lenfadenit. Tüberküloz etkeni olan mikobakterium tüberkülozis basilinin lenf bezlerini tutmasıyla oluşan bir hastalıktır. Akciğer dışı tüberküloz olgularının en sık görülen formudur. En sık tutulan lenf bezleri de boyun lenf bezleridir. Bunun haricinde göğüs kafesi içinde mediastende ve akciğer hilusunda; göğüs kafesi dışında aksillada, inguinal bölgede, karın içinde (mezenterik) ve diğer bölgelerde görülebilir.

Lenf bezi tüberkülozu

Lenf bezi tüberkülozu ya da skrofula veya tüberküloz lenfadenit. Tüberküloz etkeni olan mikobakterium tüberkülozis basilinin lenf bezlerini tutmasıyla oluşan bir hastalıktır. Akciğer dışı tüberküloz olgularının en sık görülen formudur. En sık tutulan lenf bezleri de boyun lenf bezleridir. Bunun haricinde göğüs kafesi içinde mediastende ve akciğer hilusunda; göğüs kafesi dışında aksillada, inguinal bölgede, karın içinde (mezenterik) ve diğer bölgelerde görülebilir. ==Klinik== Tipik tablo boyunda ağrısız, hareketli büyüyen kitle görünümüdür. İleri vakalarda hareketi azalır yumuşar ve akıntı gelişebilir. Tüberkülozun sistemik klinik belirtileri az görülür ya da görülmez. ==Tanı== Lenf bezi tüberkülozunda tanı etkilenen lenf bezinden iğne biyopsi ya da eksizyonel biyopsi alınması yöntemiyle konulur. Biyopsi materyalinden ARB boyama, kültür ve histopatolojik inceleme yapılır. Toraks içi lenf bezlerinin görüntülenmesi için çoğunlukla bilgisayarlı tomografiden yararlanılır. ==Tedavi== Tüberküloz lenfadenit hastalarına çoğunlukla standart 6 aylık anti tüberküloz tedavi verilir.(2 ay INH+RİF+PZA+EMB ve 4 ay INH+RİF) *INH =İzoniazid *PZA =Pirazinamid *RİF =Rifampisin *EMB =Etambutol

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar